دوره و شماره: دوره 51، شماره 4 - شماره پیاپی 97، بهمن 1400 
اصلاح فرآیندECAP با استفاده از کانال مارپیچ بیضوی

صفحه 351-360

10.22034/jmeut.2022.11537

سیدعلی زمانی؛ حمید گرجی؛ محمد بخشی جویباری؛ سیدجمال حسینی پور؛ مرتضی حسین زاده


مدل‌سازی عددی لوله گرمایی به منظور استفاده در خنک‌کاری پیل سوختی غشاء پلیمری

صفحه 443-452

10.22034/jmeut.2022.11538

نگار شاکرمی؛ ابراهیم افشاری؛ احسان بنی اسدی؛ سعید اصغری؛ سید علی اطیابی