دوره و شماره: دوره 51، شماره 4 - شماره پیاپی 97، زمستان 1400 (در حال تکمیل) 
17. تحلیل پایداری دینامیکی یاتاقان‌های ژورنال غیرمُدور سه لُب با روانکار تنش کوپل

صفحه 153-162

مهدی زارع مهرجردی؛ اصغر دشتی رحمت آبادی؛ علی صادق نژاد فرد


19. شبیه‌سازی عددی نشت‌بند گازی خشک یک کمپرسور گریز از مرکز

صفحه 173-181

زهرا سجادیان؛ محمدرضا صفاریان؛ سیدسعید بحرینیان


21. آنالیز حساسیت 9 مدل جهت تخمین توان پنل‌های فتوولتایی مونوکریستال و پلی‌کریستال

صفحه 193-202

محمد شفیعی دهج؛ مصطفی زمانی محی آبادی؛ سیدمحمد صادق حسینی