نمایه شدن نشریه در DOAJ

با کمال مسرت به اطلاع می‌رساند که نشریه مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز در پایگاه DOAJ (Directory of Open Access Journals) نمایه گردیده است. پایگاه DOAJ از معتبرترین پایگاه‌های بین‌المللی برای دسترسی آزاد به نشریات (Open Access) محسوب می‌شود و بیانگر شاخص کیفیت نشریات و اعتبار پژوهشی آنهاست. این پایگاه کلیه زمینه‌های علوم، مهندسی، فناوری، پزشکی، علوم اجتماعی، هنر، علوم انسانی و ... را پوشش می‌دهد و هم‌اکنون بیش از 17500 نشریه در آن نمایه شده‌اند. آدرس صفحه نشریه در پایگاه DOAJ در ادامه آورده می‌شود:

https://doaj.org/toc/2228-5148