داوران سال 1401

بدین وسیله از کلیۀ داوران محترم که با قبول زحمت، داوری مقالات این مجله را به عهده داشته‌اند صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نماید.

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت/ سازمان

Publons

1

دکتر سلمان ابراهیمی نژاد رفسنجانی

استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 

2

مهندس محمدرضا ابراهیم نتاج

مربی، دانشگاه صنعتی قم، قم

 

3

دکتر میثم آتش افروز دانشیار، دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان  

4

دکتر شهرام آجری استادیار، دانشگاه مراغه، مراغه  

5

دکتر مرتضی آذربرمس استادیار، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز  

6

دکتر میر محمد اتفاق

استادیار، دانشگاه تبریز، تبریز

https://publons.com/researcher/4788822/mir-mohammad-ettefagh

7

دکتر مهدی علی احیایی

دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس، پردیس

https://publons.com/researcher/1261856/mehdi-aliehyaei/

8

دکتر عباس احسانی سرشت

استادیار، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار

 

9

دکتر ابوالفضل احمدی

استادیار، دانشگاه علم و صنعت، تهران

 

10

دکتر عیسی احمدی

دانشیار، دانشگاه  زنجان، زنجان

 

11

دکتر جواد احیایی

استادیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

 

12

دکتر حسنعلی ازگلی

استادیار، پژوهشکده مکانیم، سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران

 

13

دکتر طاهر ارمغانی

دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران

 

14

دکتر الهام اسدیان

استادیار، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

 

15

دکتر سعید اسفنده

دکتری، دانشگاه امام حسین(ع)، تهران

 

16

دکتر مهدی اسکندرزاده

استادیار، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

 

17

دکتر جعفر اسکندری‌جم

استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

 

18

دکتر قدیر اسماعیلی

استادیار، دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل، آمل

 

19

دکتر مجتبی اسماعیل زاده

استادیار، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

 

20

دکتر ابراهیم افشاری

دانشیار، دانشگاه اصفهان، اصفهان

https://publons.com/researcher/1683599/ebrahim-afshari/ 

21

دکتر صالح اکبرزاده

استادیار، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

 

22

دکتر علیرضا آلبویه

استادیار، دانشگاه دامفان، دامغان

 

23

دکتر محسن ایزدی

استادیار، دانشگاه لرستان، لرستان

https://publons.com/researcher/1968368/mohsen-izadi/

24

دکتر احسان اکرمی

استادیار، دانشگاه ارومیه، ارومیه

 

25

دکتر توحید ادیبی

استادیار، دانشگاه بناب، بناب

 

26

دکتر حامد ادیبی

استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

 

27

دکتر آرمین امامی فر

استادیار، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد

 

28

دکتر نیما امانی فرد

دانشیار، دانشگاه گیلان، رشت

 

29

دکتر امیر امیدوار

دانشیار، استادیار، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز

 

30

دکتر امین امیری دلوئی

دانشیار، دانشگاه بیرجند، بیرجند

 

31

دکتر امیر بابک انصاری

استادیار، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان، کرمان

 

32

دکتر حجت انصاری نسب

استادیار، پژوهشگاه صنعت نفت

 

33

دکتر سیمین انواری

استادیار، دانشگاه ارومیه، ارومیه

 

34

دکتر سجاد آهنگر زنوزی

استادیار، دانشگاه ایلام، ایلام

 

35

دکتر احمدرضا ایوبی

استادیار، دانشگاه علوم و فنون هوایی، شهید ستاری، تهران

 

36

دکتر بهزاد آویشن

دانشیار، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز

 

37

دکتر مسعود ایرانمنش

دانشیار، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان، کرمان

 

38

دکتر علیرضا باصحبت نوین زاده

دانشیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

 

39

دکتر مرضیه بابایی ربیعی 

استادیار، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

 

40

دکتر حامد باقری

استادیار، دانشگاه شهرضا، شهرضا

 

41

دکتر امید باوی 

استادیار، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز

 

42

دکتر احسان براتی

دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

 

43

دکتر حسن بصیرت تبریزی 

استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

 

44

دکتر مجید بنی آدم

استادیار، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

 

45

دکتر احسان بنی اسدی 

استادیار، دانشگاه اصفهان، اصفهان

 

46

دکتر یعقوب بهجت 

دانشیار، پژوهشگاه صنعت نفت ایران

 

47

دکتر مرتضی بیاتی

استادیار، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه

 

48

دکتر مرتضی بیاره 

استادیار، شهرکرد، شهرکرد

https://publons.com/researcher/4698770/morteza-bayareh

49

دکتر بهزاد بینش

استادیار، دانشگاه بناب، بناب

 

50

دکتر ولی اله پناهی زاده

دانشیار، دانشگاه شهید رجائی، تهران

 

51

دکتر محسن پیرمحمدی

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس، پردیس

 

52

دکتر سجاد پیر محمد

استادیار، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

 

53

دکتر سروش پرویزی 

استادیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

 

54

دکتر مهدی پورعبدلی 

استادیار، دانشگاه صنعتی همدان، همدان

 

55

دکتر صادق پورعلی 

استادیار، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

 

56

دکتر محسن پورفلاح 

استادیار، دانشگاه علوم و فنون مازندارن، بابل

 

57

دکتر سید پدرام پورنادری 

استادیار، دانشگاه یاسوج، یاسوج

 

58

دکتر زهرا پولایی موزیرجی 

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند

 

59

دکتر محمد تاجیک منصوری

استادیار، پژوهشگاه نیرو

https://publons.com/researcher/4708521/mohammad-ali-tajik-mansoury

60

دکتر مرتضی تاکی

دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، خوزستان

 

61

دکتر هادی تقوی فر

استادیار، دانشگاه ملایر، ملایر

https://publons.com/researcher/1500599/h-taghavifar/

62

دکتر محمد تقیلو 

دانشیار، دانشگاه  زنجان، زنجان

https://publons.com/researcher/1807411/mohammad-taghilou/

63

دکتر ابوالفضل توتونچی 

استادیار، دانشگاه تبریز، تبریز

 

64

دکتر اسماعیل توحیدلو 

دانشیار، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

 

65

دکتر سعید جامعی

استادیار، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

 

66

دکتر محمد جعفری 

دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود

 

67

مهندس حسان جعفرزاده جوپشتی 

مربی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

 

68

دکتر صمد جعفرمدار

دانشیار، دانشگاه ارومیه، ارومیه

 

69

دکتر محمدمهدی جلیلی بهابادی

دانشیار، دانشگاه یزد، یزد

 

70

دکتر جعفر جماعتی 

استادیار، دانشگاه رازی، کرمانشاه

 

71

دکتر سیامک جمالی

دکتری، دانشگاه تبریز، تبریز

 

72

دکتر کورش جواهرده

دانشیار، دانشگاه گیلان، گیلان

https://publons.com/researcher/3865876/kourosh-javaherdeh

73

دکتر حسین چهاردولی 

استادیار، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد

 

74

دکتر محمد چهاردولی 

استادیار، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

 
75

دکتر محمد حاتمی

دانشیار، دانشگاه فردوسی، مشهد

 

76

دکتر ابوالفضل حاجی زاده اقدم 

استادیار، دانشگاه صنعتی اراک، اراک

 

77

دکتر حسن حاج عبداللهی 

دانشیار، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، رفسنجان

 

78

دکتر علی حاجیلوی بنیسی 

استاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

 

79

دکتر محمدعلی حامد

استادیار، دانشگاه تبریز، تبریز

 
80

دکتر علی حسن آبادی

استادیار، دانشگاه بیرجند، بیرجند

 

81

دکتر رحیم حسن زاده 

استادیار، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه

 

82

دکتر رضا حسن زاده قاسمی 

دانشیار، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار

 

83

دکتر امین حسنوند 

استادیار، دانشگاه لرستان، لرستان

 

84

دکتر علی حسنی

استادیار، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل

 

85

دکتر سعید حسنی

استادیار، دانشگاه یزد، یزد

 

86

دکتر سیدمهدی حسینی فراش 

دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود

 

87

دکتر سیدرضا حمزه لو

استادیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

 

89

دکتر سیامک حسین پور

دانشیار، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

 

90

دکتر سیدحامد حسینی

استادیار، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه

 

91

دکتر سیدمحمد حسینی

استادیار، دانشگاه بندرعباس، بندرعباس

 

92

دکتر حشمت اله حقیقت 

دانشیار، دانشگاه رازی، کرمانشاه

 

93

دکتر علی حیدری

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان

 

94

دکتر جواد خادم 

دانشیار، دانشگاه بیرجند، بیرجند

 

95

دکتر مهران خاکی جامعی 

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری

 

96

دکتر شعیب خانمحمدی

استادیار، دانشگاه  صنعتی کرمانشاه، کرمانشاه

https://publons.com/researcher/3057944/shoaib-khanmohammadi/

97

دکتر رسول خدابخشیان کارگر

استادیار، دانشگاه  فردوسی، مشهد

 

98

دکتر حامد خسروی 

استادیار، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

 

99

دکتر مرتضی خلیلیان

دانشیار، دانشگاه ارومیه، ارومیه

 

100

دکتر امیرحسین خلیلی گرکانی 

استادیار، پژوهشگاه نیرو

 

101

دکتر رحیم خوشبختی سرای 

استاد، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

https://publons.com/researcher/2006374/rahim-khoshbakhti-saray/

102

دکتر محمدحسن خوشگفتار منش

استادیار، دانشگاه قم، قم

 

103

دکتر فرهاد خوئینی

دانشیار، دانشگاه  زنجان، زنجان

 

104

دکتر سمیه داودآبادی فراهانی

استادیار، دانشگاه صنعتی اراک، اراک

 

105

دکتر علی داور

استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

 

106

دکتر مازیار دهقان 

استادیار، پژوهشگاه مواد و انرژی، البرز

 

107

دکتر علی دلاور خلفی

دانشیار، دانشگاه  یزد، یزد

 

108

دکتر عباس دولانی 

استادیار، دانشگاه الزهرا، تهران

 

109

دکتر مهدی دیمی دشت بیاض

دانشیار، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار

 

110

دکتر رضا دهقانی

دانشیار، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان

 

111

دکتر آرمین رحمت فام

استادیار، دانشگاه تبریز، تبریز

https://publons.com/researcher/4888444/armin-rahmatfam/

112

دکتر رضا رزاقی 

استادیار، آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار

 

113

دکتر جواد رحمن نژاد صومعه سرایی 

استادیار، دانشگاه بیرجند، بیرجند

 

114

دکتر علیرضا رحیمی بیدگلی

استادیار، دانشگاه کاشان، کاشان

 

115

دکتر حبیب الله رستگاری کوپایی

استادیار، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

 

116

دکتر علیرضا رستمزاده خسروشاهی 

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز

 

117

دکتر حمیدرضا رضایی آشتیانی 

دانشیار، دانشگاه صنعتی اراک، اراک

 

118

دکتر سجاداله رضازاده

استادیار، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه

 

119

دکتر سید محمد حسین رضوی دهکردی

استادیار، آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد

 

120

دکتر مهدی رمضانی زاده 

استادیار، داشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران

 

121

دکتر علی اکبر رنجبر 

استاد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل

 

122

دکتر رهام رفیعی

استادیار، دانشگاه تهران، تهران

 

123

دکتر رویا روح‌اللهی

دکتری، دانشگاه تبریز، تبریز

 

124

دکتر رضا روحی 

استادیار، دانشگاه فسا، فسا

 

125

دکتر سعید رهنما 

دانشیار، دانشگاه بیرجند، بیرجند

 

126

دکتر احسان رئیسی استبرق

استادیار، دانشگاه جیرفت، جیرفت

 

127

دکتر افراسیاب رئیسی 

استاد، شهرکرد، شهرکرد

 

128

دکتر وحید زارع

دانشیار، دانشگاه تبریز، تبریز

https://publons.com/researcher/3257916/vahid-zare

129

دکتر محمدشریف زارعی 

استادیار، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد

 

130

دکتر نسترن ریاحی نوری 

استادیار، پژوهشگاه نیرو، تهران

 

131

دکتر ایمان زحمتکش

دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد

 

132

دکتر محمد اسماعیل زیبایی

استادیار، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

 

133

دکتر سعید زینالی هریس

دانشیار، دانشگاه تبریز، تبریز

 

134

دکتر حسام‌الدین سالاریان 

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نور، نور

 

135

دکتر مجید سبزپوشانی

دانشیار، دانشگاه کاشان، کاشان

 

136

دکتر عباسعلی سبکتکین 

استادیار، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

 

137

دکتر مجتبی سپهرنیا

استادیار، دانشگاه شهاب دانش، کاشان

 

138

دکتر ناصرالدین سپهری 

استادیار، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود

 

139

دکتر امیرفرهنگ ستوده

استادیار، پژوهشگاه نیرو

 

140

دکتر فرامرز سرحدی 

استادیار، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

 

141

دکتر مهران سرمد 

استادیار، پژوهشگاه صنعت نفت

 

142

دکتر محمدامین سعیدی

استادیار، دانشگاه شهید رجایی، تهران

 

143

دکتر مرتضی سعادت طرقی 

استادیار، دانشگاه فنی و مهندسی اسفراین، اسفراین

 

144

دکتر علی سلطانی

استادیار، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

 

145

دکتر محسن سلیمی 

استادیار، پژوهشگاه نیرو

 

146

دکتر سید عرفان سلیمی پور 

استادیار، دانشگاه صنعتی قوچان، قوچان

 

147

دکتر سیدآرش سیدشمس طالقانی

استادیار، دانشگاه پژوهشگاه هوافضا، تهران

 

148

دکتر سیدمحمدحسین سیدکاشی 

استاد، دانشگاه بیرجند، بیرجند

 

149

دکتر سیدمحمدرضا سیدنورانی 

دانشیار، دانشگاه تبریز، تبریز

 

150

دکتر امیر سیف‌الدینی 

استادیار، دانشگاه یزد، یزد

 

151

دکتر علیرضا شاطرزاده

دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود

 

152

دکتر علی محمد شافعی 

استادیار، دانشگاه شهیدباهنر، کرمان

 

153

دکتر مجید شاهقلی

استادیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

 

154

دکتر کاظم شاهوردی

استادیار، دانشگاه بوعلی، همدان

 

155

دکتر مهکامه شربتدار

استادیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

 

156

دکتر حسن شریفی 

استادیار، شهرکرد، شهرکرد

 

157

دکتر احسان شکوری 

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران

 

158

دکتر کریم شلش نژاد 

دانشیار، دانشگاه تبریز، تبریز

 

159

دکتر مقصود شلوندی

دانشیار، دانشگاه تبریز، تبریز

 

160

دکتر سیدرضا شعبانیان

دانشیار، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل

 

161

دکتر محمد شفیعی دهج

استادیار، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، رفسنجان

 
162

دکتر محمدحسین شفیعی میم

دانشیار، دانشگاه دانشگاه نیشابور، نیشابور

 

163

دکتر سیدرضا شعبانیان

دانشیار، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل

 

164

دکتر محسن شیخ الاسلامی کندلوسی

دانشیار، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل

https://publons.com/researcher/1332566/mohsen-sheikholeslami

165

دکتر فرهاد شیخ سامانی

دانشیار، دانشگاه شهیدباهنر، کرمان

 

166

دکتر فرهاد صادق مغانلو

استادیار، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

https://publons.com/researcher/3781410/farhad-sadegh-moghanlou/

167

دکتر محسن صادقی

دکتری، دانشگاه تبریز، تبریز

 

168

دکتر فاطمه صادقی

استادیار، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

 

169

دکتر حمزه صالحی پور 

استادیار، دانشگاه ایلام، ایلام

 

170

دکتر زهیر صبوحی

استادیار، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 

171

دکتر مهدی صفری 

دانشیار، دانشگاه صنعتی اراک، اراک

 

172

دکتر هادی صمیمی اخیجهانی

استادیار، دانشگاه کردستان، کردستان

 

173

دکتر علی ضیائی اصل 

استادیار، دانشگاه دانشگاه شهید مدنی، تبریز

 

174

دکتر مسعود ضیائی راد 

استادیار، دانشگاه اصفهان، اصفهان

 

175

دکتر علی طافی 

استادیار، دانشگاه صنعتی جندی شاپور، دزفول

 

176

دکتر طاها طالبیان

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، مشهد

 

177

دکتر مصطفی طالبی

دانشیار، دانشگاه صنعتی قم، قم

 

178

دکتر معین طاهری 

دانشیار، دانشگاه اراک، اراک

 

179

دکتر فتح اله طاهری بهروز 

دانشیار، دانشگاه علم و صنعت، تهران

 

180

دکتر مرتضی طایفی

استادیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

 

181

دکتر داوود طغرایی 

دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، خمینی شهر

 

182

دکتر بهزاد طولمی نژاد

استادیار، دانشگاه کاشان، کاشان

 

183

دکتر مهران عامری مهابادی 

استاد، دانشگاه شهیدباهنر، کرمان

 

184

دکتر ثاراله عباسی

استادیار، دانشگاه صنعتی اراک، اراک

 

185

دکتر بابک عبازاده

استادیار، دانشگاه بناب، بناب

 

186

دکتر مصطفی عباس زاده 

دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

 

187

دکتر وحید عباسی چیانه 

استادیار، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه

 

188

دکتر علی عباس نژاد 

استادیار، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود

 

189

دکتر مهران عبدالعلی پورعدل 

دکتری، دانشگاه تبریز، تبریز

 

190

دکتر علی عبدالهی 

استادیار، آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد

 

191

دکتر علیرضا عرب‌سلغار 

دانشیار، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، رفسنجان

 

192

دکتر مسعود عسگری 

استادیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

 

193

دکتر ابوالحسن عسگرشمسی 

استادیار، دانشگاه گلپایگان، گلپایگان

 

194

دکتر میلاد عظیمی 

استادیار، پژوهشگاه هواوفضا

 

195

دکتر محمد سعید عقیقی 

استادیار، دانشگاه بوعلی، همدان

 

196

دکتر حسین عجم

دانشیار، دانشگاه فردوسی، مشهد

 

197

دکتر فرزانه عرب پور رق آبادی

استادیار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

 

198

دکتر محمدرضا علیگودرز 

استادیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

 

199

دکتر جواد علی نژاد 

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری

 

200

دکتر مرتضی عنبرسوز 

استادیار، دانشگاه فناوری های نوین قوچان، قوچان

 

201

دکتر سید عنایت اله علوی

استادیار، دانشگاه شهید چمران، اهواز

 

202

دکتر هادی غائبی

دانشیار، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

 

203

دکتر آیدین غزنوی اسگویی

استادیار، پژوهشگاه نیرو

 

204

دکتر محمدرضا فاضل

استادیار، دانشگاه یزد، یزد

 

205

دکتر سید مبین فاطمی 

استادیار، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

 

206

دکتر ابوالفضل فتاحی 

استادیار، دانشگاه کاشان، کاشان

 

207

دکتر رضا فتح الهی

مربی، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه

 

208

دکتر سهراب فتحی

استادیار، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، کرمانشاه

 

209

دکتر محدثه فدائی 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر، رامسر

 

210

دکتر وحید فرتاش وند 

استادیار، دانشگاه الزهرا، تهران

 

211

امیرحمزه فرج الهی 

استادیار، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

 

212

دکتر نوید فرخی

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند، پرند

 

213

دکتر وحید فرهنگ مهر 

استادیار، دانشگاه بناب، بناب

 

214

دکتر محسن فلاح

استادیار، دانشگاه دانشگاه شهید مدنی، تبریز

 

215

دکتر سجاد قاسملو

استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

 

216

دکتر محمد قاسمی

استادیار، دانشگاه کردستان، کردستان

 

217

دکتر بهزاد قاسمی

استاد، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

 

218

دکتر مجید قاسمی 

استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

 

219

دکتر حسین قاضی زاده احسائی 

استادیار، دانشگاه فنی و حرفه ای استان کرمان، کرمان

 

220

دکتر بهرام قربانی

استادیار، دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل، آمل

 

221

دکتر محمدباقر قریشی 

دانشیار، دانشگاه کاشان، کاشان

 

223

دکتر کبری قرئلی 

استادیار، دانشگاه تهران، تهران

 

224

دکتر پریسا قناتی

استادیار، دانشگاه دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه

https://publons.com/researcher/1259882/parisa-ghanati

225

دکتر مریم قصاب زاده سریزدی

استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

 
226

دکتر دانیال قهرمانی مقدم

استادیار، دانشگاه صنعتی قوچان، قوچان

 

227

دکتر هادی کارگر شریف آباد 

دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان

 

228

دکتر امین کاظمی بیدختی 

استادیار، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار

 

229

دکتر مصطفی کاهانی

استادیار، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود

 

230

دکتر عبدالرضا کبیری عطاآبادی 

استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

 

231

دکتر عباس کرمی

استادیار، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز

 

232

دکتر سعید کریمیان علی ابادی

استادیار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

 

233

دکتر بهزاد کفاش

استادیار، دانشگاه اردکان، اردکان

 

234

دکتر ولی کلانتر 

دانشیار، دانشگاه یزد، یزد

 

235

دکتر اسماعیل کوهستانیان

استادیار، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان

 

236

دکتر کهربایی، سعید

استادیار، دانشگاه امام سجاد(ع)، تهران

 

237

دکتر جعفر کیقبادی

استاد، دانشگاه تبریز، تبریز

 

238

دکتر امیر کیومرثی 

استادیار، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

 

239

دکتر حمید گرجی 

دانشیار، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل

 

240

دکتر شیوا گرجیان 

استادیار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

 

241

دکتر مهدی گردویی 

استادیار، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود

 

242

دکتر حمیدرضا گشایشی

دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد

 

243

دکتر سید مهدی گنجیانی 

استادیار، دانشگاه تهران، تهران

 
244

دکتر محمد گوهرخواه

دانشیار، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

 

245

دکتر اسماعیل لکزیان 

دانشیار، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار

 

246

دکتر مصطفی مافی 

دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ر.ه) قزوین

 

247

دکتر ستار مالکی

استادیار، دانشگاه فناوریهای نوین قوچان، قوچان

 

248

دکتر محمود مانی 

استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

 

249

دکتر محمد مجدم

استادیار، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

 

250

دکتر مجید مجیدی

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین

 

251

دکتر سیدعلی محاب 

استادیار، صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان، کرمان

 

252

دکتر رسول محبی

دانشیار، دانشگاه دامغان، دامغان

 

253

دکتر حامد محدث دیلمی 

دانشیار، دانشگاه گیلان، گیلان

 

254

دکتر موسی محمدپور فرد

دانشیار، دانشگاه دانشگاه شهید مدنی، تبریز

 
255

دکتر فرزاد محمدخانی

استادیار، دانشگاه دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه

https://publons.com/researcher/1530952/farzad-mohammadkhani/

256

دکتر کاظم محمدزاده 

استادیار، دانشگاه صنعتی اراک، اراک

 

257

دکتر محمدی، مهدی

دانشیار، دانشگاه قم، قم

 

258

دکتر میثم محمدی امین 

استادیار، پزوهشگاه هوافضا، تهران

 

259

دکتر آرش محمدی

استادیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

 

260

دکتر محمدباقر محمدصادقی آزاد 

دانشیار، دانشگاه دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه

 

261

دکتر حمید محمدیون

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود

 

262

دکتر محمود مرادی 

دانشیار، دانشگاه ملایر، ملایر

 

263

دکتر مهدی مرادی حسن آباد

استادیار، دانشگاه شیراز، شیراز

 

264

دکتر مروج، مجتبی

استادیار، دانشگاه پیام نور، ایران

 

265

دکتر عباس مزیدی

استادیار، دانشگاه یزد، یزد

 

266

دکتر محمد مزیدی شرف آبادی

استادیار، پژوهشگاه صنعت نفت

 

267

دکتر سید حسین مسروری سعادت 

دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

 

268

دکتر مسعود مسیح طهرانی

استادیار، دانشگاه علم و صنعت، تهران

 

269

دکتر احمد مشایخی 

استادیار، دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان

 

270

دکتر مهدی معرفت 

استاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

 

271

دکتر علی معظمی گودرزی

استادیار، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل

 

272

دکتر امیر همایون مقدادی اصفهانی 

دانشیار، آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد

 

273

دکتر یاسر ملایی برزی

استادیار، دانشگاه صنعتی قم، قم

 

274

دکتر لیلا ملکانی

دکتری، دانشگاه تبریز، تبریز

 

275

دکتر مجید ملک جعفریان 

دانشیار، دانشگاه بیرجند، بیرجند

 

276

دکتر امیرحسین مصفا 

دانشیار، دانشگاه دانشگاه شهید مدنی، تبریز

 

277

دکتر میلاد مظفری فرد 

استادیار، دانشگاه شهید چمران، اهواز

 

278

دکتر روح الله موسوی 

استادیار، دانشگاه یاسوج، یاسوج

 

279

دکتر سید ابوالفضل موسوی ترشیزی 

استادیار، پژوهشگاه نیرو، تهران

 

280

دکتر حسین مهدوی مقدم

استادیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

 

281

دکتر سهیل مهدوی 

استادیار، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

 

282

دکتر محمود مهرگان 

دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود

 
283

دکتر مسعود مهدی زاده رخی

استادیار، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود

 

284

دکتر مسعود میر 

استادیار، دانشگاه صنعتی قوچان، قوچان

 

285

دکتر مهدی میراعلم

استادیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

 

286

دکتر علیرضا میراولیایی 

دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

 

287

دکتر محمدعلی میرزایی خلیل آبادی 

استادیار، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان

 

288

دکتر حسین میرزایی نژاد 

دانشیار، دانشگاه شهیدباهنر، کرمان

 

289

دکتر آرش میرعبداله لواسانی

دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران

 

290

دکتر عسگر مینایی 

استادیار، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

 

291

دکتر رضا ناصری 

استادیار، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران

 

292

دکتر رضا ناظم نژاد

استادیار، دانشگاه دامغان، دامغان

 

293

دکتر مصطفی ناظمی زاده 

استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان

 

294

دکتر حسین نامی 

استادیار، دانشگاه مراغه، مراغه

 
295

دکتر نسیم نایب پاشایی

استادیار، پژوهشگاه استاندارد، تهران

 

296

دکتر نگار نباتیان 

استادیار، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

 

297

دکتر اصغر نجفی 

استادیار، پژوهشگاه نیرو، تهران

 

298

دکتر حسین نعمتی 

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت

 

299

دکتر سحر نوری 

استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

 

300

دکتر مهدی نوروزی 

استادیار، مجتمع آموزش عالی لارستان، لارستان

 

301

دکتر محمود نوروزی

دانشیار، دانشگاه شاهرود، شاهرود

 

302

دکتر سید مجتبی واردی کولایی 

استادیار، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود

 

303

دکتر محمد وجدی

استادیار، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

https://publons.com/researcher/2935199/mohammad-vajdi/

304

دکتر مهرداد وحدتی 

دانشیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

 

305

دکتر فرید وکیلی تهامی 

دانشیار، دانشگاه تبریز، تبریز

 

306

دکتر علیرضا هادی 

استادیار، دانشگاه تهران، تهران

 

307

دکتر مصطفی هادی دولابی 

استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

308

دکتر مهدی هاشم آبادی 

استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

309

دکتر پویان هاشمی طاری 

استادیار، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

 

310

دکتر مهدی هدایتی زاده 

استادیار، دانشگاه بیرجند، بیرجند

 

311

دکتر محمد همت اسفه 

استادیار، دانشگاه کاشان، کاشان

 

312

دکتر احسان هوشفر 

استادیار، دانشگاه تهران، تهران

 

313

دکتر احسان یاری

استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران