اهداف و چشم انداز

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

 

هدف­های مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز

این مجله برای هدف­های زیر انتشار می­یابد:

الف)   ارتقای سطح علمی و فنی متخصصان جامعه

ب‌)    گسترش مرزهای دانش بشری

پ)   به وجود آوردن ارتباط بین مراکز علمی و پژوهشی و مراکز صنعتی و تحقیقاتی

ت‌)    انتشار یافته­های علمی و فنی اساتید، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و متخصصان صنایع

ث‌)    کمک مؤثر در حل مسایل فنی و علمی صنایع و مراکز پژوهشی

از کلیه پژوهشگران، دعوت می­شود برای تحقق هدف­های یاد شده، مقاله­های پژوهشی اصیل خود را به زبان فارسی و انگلیسی در رشته­های مهندسی مکانیک، مهندسی ساخت و تولید، مهندسی مواد و مهندسی شیمی به دفتر مجله دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز ارسال نمایند.

مقاله­های رسیده با در نظر گرفتن جنبه­های نوآوری و کاربردی، پس از داوری تصمیم­گیری می‌شوند.

مسئولیت نتایج بر عهده نویسندگان مقاله خواهد بود.

 

 

 

               هیأت تحریریه مجله