راهنمای نویسندگان

انواع مقالات

نشریه مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز انواع مقالات را به شرح زیر جهت انتشار بررسی می‌کند:

 • مقاله پژوهشی (Original Article): متداول‌ترین نوع مقاله علمی است که شامل مقالات اصیل و بدیع با کیفیت بالا می‌باشد. حداکثر حجم مجاز این نوع مقاله در قالب نشریه 10 صفحه است.
 • مقاله کوتاه (Short Paper): گزارشی کوتاه و مستقل از یک پژوهش کامل است. حداکثر حجم مجاز مقاله کوتاه در قالب نشریه 5 صفحه می‌باشد.
 • مقاله فنی (Technical Paper): گزارشی است که به توصیف مراحل پیشرفت یا نتایج یک مطالعه فنی می‌پردازد. حداکثر حجم مجاز این نوع مقاله در قالب نشریه 5 صفحه است.
 • مقاله مروری (Review Article): این نوع مقاله مروری مفصل بر مطالعات انجام شده در یک موضوع خاص ارائه و در مورد جایگاه فعلی و آینده موضوع بحث می‌کند. حداکثر حجم مجاز مقاله مروری در قالب نشریه 10 صفحه است.

در آماده‌سازی و ارسال مقاله نکات زیر بایستی مد نظر قرار گیرد:

 • مقاله ارسالی بایستی در راستای اهداف و چشم‌انداز نشریه مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز باشد.
 • در آماده‌سازی مقالات ارسالی اصول اخلاقی انتشار مقاله باید رعایت گردد.
 • ارسال مقاله از طریق صفحه ارسال مقاله و بصورت آنلاین انجام می‌گیرد. 
 • بر اساس مصوبه کمیسیون سیاست گذاری، پایش و ارتقاء نشریات علمی دانشگاه تبریز، برای مقالات ارسالی هزینه پردازش مقاله از نویسندگان محترم اخذ خواهد شد.
 • نویسنده مسئول بایستی عضو هیات علمی دانشگاه‌ها یا مراکز پژوهشی داخل و یا خارج کشور باشد.
 • مقالات ارسالی بایستی در قالب پیش‌نویس نشریه مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز تهیه و ارسال گردند (لطفاً اسامی نویسندگان از متن اصلی مقاله حذف نشود و حتما هر دو فرمت Word و Pdf مقاله ارسال شود. فایل Word به عنوان"فایل اصل مقاله" و فایل pdf به عنوان"فایل های تکمیلی/اضافی" در سایت بارگذاری شوند).

قالب پیش‌نویس مجله علمی -پژوهشی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز

 

 • نشریه مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز فرم‌های افشای تعارض منافع، تعهد رعایت اخلاق نشر و واگذاری حقوق مادی را هنگام ارسال مقاله از نویسندگان محترم دریافت می‌کند که بر مبنای آن نویسندگان با اختیار و آگاهی کامل، کلیه حقوق مادی مربوط به انتشار مقاله را به نشریه مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز واگذار می‌­نمایند و نشریه در انتشار مقاله به هر صورت (نسخه کاغذی، آنلاین، لوح فشرده، نمایه‌­های بین‌­المللی و داخلی و ...) اختیار تام دارد و منافع مادی احتمالی متعلق به نشریه است. این حق تنها با رد انتشار مقاله در نشریه یا انصراف نویسندگان از ادامه همکاری تا قبل از تعیین تکلیف قطعی مقاله سلب خواهد شد. با این حال نویسندگان و سایر کاربران مجاز هستند تا مقاله را دانلود، چاپ، بایگانی و استفاده مجدد نمایند مشروط بر آن که مرجع‌دهی مناسب به مقاله انجام شود. برای دانلود فرم‌ها به لینک‌های زیر مراجعه بفرمایید:

  فرم افشای تعارض منافع

  فرم تعهد رعایت اخلاق نشر

  فرم واگذاری حقوق مادی