داوران سال 1399

اعضای گروه دبیران از کلیه داوران محترم که با صرف زمان، تجربه و تخصص خود نشریه را در داوری مقالات یاری کرده‌اند صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نماید.

 

نام و نام خانوادگی                                                          سمت / سازمان       Publons
دکتر عباس ابراهیمی                                 استادیار دانشگاه صنعتی شریف       
دکتر محمد مهدی ابوترابی                  استادیار دانشگاه یزد  
دکتر میر محمد اتفاق                        استادیار دانشگاه تبریز https://publons.com/researcher/4788822/mir-mohammad-ettefagh/
دکتر حبیب احمدی                            استادیار دانشگاه شاهرود  
دکتر توحید ادیبی                            استادیار دانشگاه بناب     
دکتر پرویز اسدی                           استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین       https://publons.com/researcher/2001007/parviz-asadi/
دکتر بهمن اسدی                            استادیار  دانشگاه گلپایگان     
دکتر مرتضی اسفندیاری                استادیار دانشگاه بجنورد  
دکتر جعفر اسکندری‌جم                    استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر  
دکتر ابراهیم افشاری                      دانشیار دانشگاه اصفهان https://publons.com/researcher/1683599/ebrahim-afshari/ 
دکتر داود افشاری                       استادیار دانشگاه زنجان  
دکتر علی اکبرزاده کلات              استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود  
دکتر مهدی امیری نژاد                  استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه  
دکتر محسن ایزدی                       استادیار دانشگاه لرستان    https://publons.com/researcher/1968368/mohsen-izadi/
دکتر هاشم بابایی                       استادیار انشگاه گیلان  
دکتر نرمین باقرزاده هوشمندی   استادیار دانشگاه صنعتی ارومیه  
دکتر سیما باهری اسلامی           استادیار دانشگاه تبریز  
دکتر محمد بخشی جویباری  دانشیار دانشگاه نوشیروانی بابل  
دکتر بشیر بهجت خواجه  سهند  استادیار دانشگاه صنعتی سهند    
دکتر فرهاد بیات   استادیار دانشگاه زنجان  
دکتر مرتضی بیاره  دانشیار دانشگاه شهرکرد https://publons.com/researcher/4698770/morteza-bayareh/
دکتر سالم بعنونی  دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز  
دکتر حسین بیکی  استادیار دانشگاه صنعتی قوچان  
دکتر مجتبی بیگ زاده عباسی  استادیار دانشگاه صنعتی سیرجان  
دکتر سید مهدی پسته ای  استاد دانشگاه ارومیه  
دکتر محمد حسین پل  استادیار دانشگاه تفرش  
دکتر سید هادی پورحسینی  استادیار موسسه آموزش عالی گناباد  
دکتر مهرداد پورسینا  دانشیار دانشگاه اصفهان  
دکتر فتح اله پورفیاض  استادیار دانشگاه تهران  
دکتر غلامحسین پوریوسفی  استادیار دانشگاه خواجه نصیر  
دکتر وحید پویافر  استادیار دانشگاه تبریز https://publons.com/researcher/1920728/vahid-pouyafar/
دکتر جاماسب پیرکندی  دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر  
دکتر محمد تاجیک منصوری  استادیار پژوهشگاه نیرو https://publons.com/researcher/4708521/mohammad-ali-tajik-mansoury/
دکتر محمد تقیلو  استادیار دانشگاه زنجان https://publons.com/researcher/1807411/mohammad-taghilou/
دکتر ابوالفضل توتونچی  استادیار دانشگاه صنعتی ارومیه  
دکتر سید مهدی توکلی  استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود  
دکتر محمد امین جباره  استادیار دانشگاه حکیم سبزواری  
دکتر محرم جعفری  دانشیار دانشگاه تبریز  
دکتر نیما جمشیدی  استادیار دانشگاه اصفهان  
دکتر علی جهانگیری  استادیار دانشگاه شهید بهشتی  
دکتر محسن جهانمیری  دانشیار دانشگاه صنعتی شیراز  
دکتر کمال جهانی  استادیار دانشگاه تبریز  
دکتر مهدی جوانبخت  استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان  
دکتر کورش جواهرده  دانشیار دانشگاه گیلان https://publons.com/researcher/3865876/kourosh-javaherdeh/
دکتر عطا چیت ساز خویی  استادیار دانشگاه ارومیه  
دکتر حسن حاج عبداللهی  دانشیار دانشگاه ولی عصر رفسنجان  
دکتر علی حاج نایب  استاد دانشگاه شهیدچمران  
دکتر محمدعلی حامد  استادیار دانشگاه تبریز  
دکتر سید احسان حبیبی  استادیار دانشگاه خلیج فارس  
دکتر رضا حسن نژاد قدیم  استادیار دانشگاه تبریز  
دکتر عبدالعلی حقیری  استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)  
دکتر بهراد حقیقی  استادیار دانشگاه ولی عصر رفسنجان  
دکتر سیدرضا حمزه لو  استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  
دکتر اکبر حیدرزاده  استادیار دانشگاه شهید مدنی اذربایجان  
دکتر رامین خامدی  استادیار دانشگاه زنجان  
دکتر منصور خانکی  استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی  
دکتر شعیب خانمحمدی  استادیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه https://publons.com/researcher/3057944/shoaib-khanmohammadi/
دکتر ایمان خزایی  استادیار دانشگاه شهید بهشتی  
دکتر سید امیر خسروی فرد  استادیار دانشگاه شیراز  
دکتر مرتضی خلیلیان  استادیار دانشگاه ارومیه  
دکتر محمد خلیلی  استادیار دانشگاه اراک  
دکتر محمد حسن خوشگفتار منش  استادیار دانشگاه قم  
دکتر رحیم خوشبختی سرای  استاد دانشگاه صنعتی سهند https://publons.com/researcher/2006374/rahim-khoshbakhti-saray/
دکتر رضا دامادی  استادیار دانشگاه تبریز  
دکتر بهنام داودی  دانشیار دانشگاه علم و صنعت  
دکتر داود دومیری گنجی  استاد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل https://publons.com/researcher/3132324/davood-domiri-ganji/
دکتر مازیار دهقان  استادیار پژوهشگاه مواد و انرژی  
دکتر سید حسین دیباجیان  استادیار دانشگاه شهید بهشتی  
دکتر حامد دیلمی عضدی  استادیار دانشگاه صنعتی اراک  
دکتر مهناز ذاکری  استادیار دانشگاه خواجه نصیر  
دکتر محمود ذبیح پور  استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر  
دکتر مهدی راغبی  استادیار دانشگاه بیرجند  
دکتر مسعود رجبی  استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی  
دکتر فرشته رحمانی  استادیار پژوهشگاه نیرو  
دکتر احمدرضا رحمتی  دانشیار دانشگاه کاشان  
دکتر مصطفی رستمی  استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر  
دکتر سامرند رش احمدی  دانشیار دانشگاه ارومیه  
دکتر سامان رشیدی  استادیار دانشگاه فردوسی مشهد  
دکتر سجاد رضازاده   استادیار دانشگاه صنعتی ارومیه  
دکتر روح اله رفعی  دانشیار دانشگاه سمنان  
دکتر رهام رفیعی  دانشیار دانشگاه تهران  
دکتر سید فرامرز رنجبر  دانشیار دانشگاه تبریز  
دکتر سعید رهنما   استادیار دانشگاه بیرجند  
دکتر محمد ریاحی  استاد دانشگاه علم و صنعت  
دکتر وحید زارع   استادیار دانشگاه صنعتی ارومیه https://publons.com/researcher/3257916/vahid-zare/
دکتر حمید زراعت گر   استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر  
دکتر پیام زرافشان   استادیار دانشگاه تهران  
دکتر مجید رسولی   استادیار دانشگاه بوعلی سینا  
دکتر کامیار زمزمیان   استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تبریز  
دکتر سعادت زیرک   استادیار دانشگاه سمنان  
دکتر علی سنبلی   استادیار دانشگاه اراک  
دکتر مجید سلطانی   استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  
دکتر محمد سیلانی   استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان  
دکتر سیدعرفان سلیمی پور   استادیار دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان  
دکتر سیدمحمد سیدمحمودی   دانشیار دانشگاه تبریز  
دکتر محمدرضا سیدنورانی   استادیار دانشگاه تبریز  
دکتر معصومه سیف اللهی   استادیار دانشگاه حکیم سبزواری  
دکتر فرشاد شاکری   استادیار دانشگاه شهید باهنر  
دکتر محمد محسن شاه مردان   دانشیار  دانشگاه صنعتی شاهرود  
دکتر محمد شرعیات   استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  
دکتر مهدی شعبان   استادیار دانشگاه بوعلی سینا  
دکتر محمدحسین شفیعی میم  دانشیار دانشگاه بزرگمهر قائنات  
دکتر یونس شکاری   استادیار دانشگاه یاسوج  
دکتر کریم شلش نژاد   دانشیار دانشگاه تبریز  
دکتر مقصود شلوندی  استادیار دانشگاه تبریز  
دکتر آزاده شهیدیان   استادیار دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی  
دکتر علی صابری مهر  استادیار دانشگاه بناب  
دکتر صادق صادق زاده   استادیار دانشگاه علم و صنعت  
دکتر فرهاد صادق مغانلو   استادیار دانشگاه محقق اردبیلی https://publons.com/researcher/3781410/farhad-sadegh-moghanlou/
دکتر مرتضی صادقی     استاد دانشگاه تبریز  
دکتر منوچهر صالحی  دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر  
دکتر سینا صالحی   استادیار دانشگاه تبریز  
دکتر محمدعلی صائیمی صدیق   استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  
دکتر هادی صبور    استادیار دانشگاه خوارزمی  
دکتر حامدصفی خانی   استادیار داشگاه صنعتی امیرکبیر  
دکتر محمد ضامن   استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود  
دکتر مسعود ضیا بشرحق   استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  
دکتر سیما ضیائی   استادیار دانشگاه یاسوج  
دکتر علی ضیائی اصل   استادیار دانشگاه شهید مدنی اذربایجان  
دکتر مسعود ضیائی راد   استادیار دانشگاه اصفهان  
دکتر معین طاهری   دانشیار دانشگاه اراک  
دکتر فتح اله طاهری بهروز    استادیار دانشگاه علم و صنعت  
دکتر وحید طهماسبی    استادیار دانشگاه صنعتی اراک  
دکتر محمد عارفی   استادیار دانشگاه کاشان  
دکتر محمد عامری   استاد دانشگاه شهید بهشتی  
دکتر مجید عباسعلیزاده   استادیار دانشگاه ارومیه  
دکتر هادی عبداللهی   استادیار دانشگاه صنعتی ارومیه  
دکتر ابراهیم عبدی اقدم   استاد دانشگاه محقق اردبیلی  
دکتر ابوالحسن عسگرشمسی  استادیار دانشگاه گلپایگان  
دکتر محمدرضا عصاری   دانشیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور  
دکتر اشکان غفوری   استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور  
دکتر محمدرضا فاضل   استادیار دانشگاه یزد  
دکتر وحید فرهنگ مهر   استادیار دانشگاه بناب  
دکتر مهرداد فروتن  دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه  
دکتر تارا فریضه  استادیار دانشگاه تهران  
دکتر محسن فلاح  استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  
دکتر نادر فنائی  استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  
دکتر سجاد قاسملو  استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر  
دکتر بهزاد قاسمی  استاد دانشگاه شهرکرد  
دکتر احمدرضا قاسمی  دانشیار دانشگاه کاشان  
دکتر حسن قاسمی  دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر  
دکتر علی قدوسیان   استادیار دانشگاه سمنان  
دکتر پرویز  قدیمی   استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر  
دکتر مجید قریشی   استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  
دکتر پریسا قناتی   استادیار دانشگاه صنعتی ارومیه https://publons.com/researcher/1259882/parisa-ghanati/
دکتر رضا کاظمی   دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی  
دکتر علی کاظمی   استادیار دانشگاه تفرش  
دکتر جواد کدخداپور  دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی  
دکتر مریم کرمی   استادیار دانشگاه خوارزمی  
دکتر امیر کریم دوست یاسوری   استادیار دانشگاه لرستان  
دکتر محسن کریمی   استادیار دانشگاه شاهرود  
دکتر فرشاد کوثری   استادیار دانشگاه تهران  
دکتر جعفر  کیقبادی   استاد دانشگاه تبریز  
دکتر علی کیماسی خلجی   استادیار دانشگاه خوارزمی  
دکتر مفید گرجی بندپی   دانشیار دانشگاه نوشیروانی بابل https://publons.com/researcher/634913/mofid-gorji-bandpy/
دکتر مهدی گردویی   استادیار دانشگاه شاهرود  
دکتر مجتبی لزگی نظرگاه   دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری  
دکتر ستار مالکی   استادیار دانشگاه فناوریهای نوین قوچان  
دکتر محسن مجیری   دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان  
دکتر رسول محبی  دانشیار دانشگاه دامفان  
دکتر رسول محرمی   دانشیار دانشگاه زنجان  
دکتر مهدی محسنی   استادیار دانشگاه صنعتی قم  
دکتر رقیه محمدزاده  استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  
دکتر محمد محمدپورگل  دانشیار دانشگاه صنعتی سهند  
دکتر حمید محمد صدیقی  استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز  
دکتر بیژن محمدی  دانشیار دانشگاه علم و صنعت  
دکتر امین اله محمدی  استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان  
دکتر جواد محمودی مهر  استادیار دانشگاه گیلان  
دکتر مصطفی محمودی  استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر  
دکتر محمود مرادی  دانشیار دانشگاه ملایر  
دکتر رضا مسلمانی  استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز  
دکتر مسعود مسیح طهرانی  استادیار دانشگاه علم و صنعت  
دکتر امیر مصطفی پور اصل  دانشیار دانشگاه تبریز  
دکتر باهره معروف  استادیار شرکت متنا  
دکتر محمد ملاعلی پور   استادیار دانشگاه مازندران  
دکتر مهدی مهرپویا   دانشیار دانشگاه تهران https://publons.com/researcher/1369243/mehdi-mehrpooya/
دکتر مریم مهنما  استادیار دانشگاه تهران  
دکتر مینا میرپریزی  استادیار دانشگاه یزد  
دکتر حسین میرزایی نژاد  استادیار دانشگاه شهید باهنر  
دکتر علی میر محمدی  استادیار دانشگاه تهران  
دکتر مسعود مینائی  استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  
دکتر سیده فاطمه ناصری  استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور  
دکتر محسن نظری  دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود  
دکتر محمدامین نعمت اللهی  استادیار دانشگاه شیراز  
دکتر هانیه نیرومنداسکوئی  استادیار دانشگاه صنعتی سهند  
دکتر پژمان نیک‌اندیش  استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور  
دکتر عباس نیک نژاد  دانشیار دانشگاه یاسوج  
دکتر محمد وجدی  استادیار دانشگاه محقق اردبیلی https://publons.com/researcher/2935199/mohammad-vajdi/
دکتر مصطفی ورمزیار  استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  
دکتر فرید وکیلی تهامی  دانشیار دانشگاه تبریز  
دکتر میریوسف هاشمی  دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  
دکتر سیدجلال همتی  استادیار دانشگاه هرمزگان  
دکتر محمدهادی هنرور  استادیار دانشگاه یزد  
دکتر مرتضی یاری  استاد دانشگاه تبریز  
دکتر فاطمه یزدیان     استادیار دانشگاه تهران  
دکتر عقیل یوسفی کما   استادیار دانشگاه تهران   
دکتر میرنریمان یوزباشی    استادیار دانشگاه جامع علمی کاربردی استان