مدل‌سازی یک لانچر دو درجه آزادی

نوع مقاله : پژوهشی کامل

نویسندگان

1 دانشکده برق، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران

2 گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه خواجه نصیر توسی، تهران، ایران

چکیده

مدل‌سازی فرآیند‌ها و سیستم‌های مختلف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، به گونه‌ای که می‌توان مدل‌سازی را به عنوان یک جز اصلی در مهندسی کنترل دانست. این مقاله به مدل‌سازی یک لانچرِ موشکِ زمین به هوا دو درجه آزادی که قابلیت حرکت در دو راستای سمت و فراز را دارد، می‌پردازد. در این مدل‌سازی روابط میان ورودی و خروجی‌های سیستم و تداخلات میان آن‌ها به دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین علاوه بر تأثیر ورودی‌های تحت کنترل، تمام عوامل موثر دیگر از جمله اصطکاک و لقی بر روی رفتار سیستم در نظر گرفته شده است. در پایان، به منظور استفاده از این مدل‌سازی برای کنترل لانچر، نگرش تک ورودی-تک خروجی در مدل‌سازی ارائه شده است. به عبارت دیگر، با استفاده از این نگاه، هر دو راستای سمت و فرازِ لانچر به صورت مستقل از یکدیگر نگریسته می‌شود و عوامل تداخلی میان این دو راستا به صورت سیگنال‌های اغتشاش در نظر گرفته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات