دوره و شماره: دوره 48، شماره 4، بهمن 1397 
تحلیل ترمودینامیکی و اگزرژتیکی ترکیبهای مختلف چرخه توربین گازی و آب شیرین کن تبخیری چند مرحله ای

صفحه 29-37

سید محمود ابوالحسن علوی؛ فاطمه نوری؛ سید احسان شکیب؛ محمد مصطفی غفوریان


بررسی تاثیر تعداد پره ها بر روی عملکرد پمپ گریز از مرکز

صفحه 39-46

میر بیوک احقاقی؛ کیهان کوزه گر غیاثی؛ محمد وجدی


اثر ایجاد روکش کامپوزیتی حاوی دی بوراید تیتانیوم به روش جوشکاری توپودری بر رفتارهای سایش و سختی فولاد ساده کربنی

صفحه 47-55

سید رضا امیرآبادی زاده؛ علی شکوه فر؛ احسان رحیمی بالائی؛ حامد ثابت؛ حسین ابراهیم نژاد خالجیری


مطالعه عددی جابجایی ترکیبی و تولید آنتروپی در حفره لوزوی پرشده با نانوسیال آب-مس با جذب/ تولید گرما

صفحه 289-298

سید عبدالله منصوری مهریان؛ محمدرضا صفاریان؛ ظفر نمازیان؛ فرشاد مرادی کشکولی


بررسی نسبت ابعادی و غلظت نانوذره بر جریان نانوسیال در لوله با مقاطع مستطیلی

صفحه 347-351

محسن نوریان اردکانی؛ سید امیر عباس علومی؛ محمد حسن زارع میرک آباد