دوره و شماره: دوره 48، شماره 4، زمستان 1397 
4. تحلیل ترمودینامیکی و اگزرژتیکی ترکیبهای مختلف چرخه توربین گازی و آب شیرین کن تبخیری چند مرحله ای

صفحه 29-37

سید محمود ابوالحسن علوی؛ فاطمه نوری؛ سید احسان شکیب؛ محمد مصطفی غفوریان


5. بررسی تاثیر تعداد پره ها بر روی عملکرد پمپ گریز از مرکز

صفحه 39-46

میر بیوک احقاقی؛ کیهان کوزه گر غیاثی؛ محمد وجدی


6. اثر ایجاد روکش کامپوزیتی حاوی دی بوراید تیتانیوم به روش جوشکاری توپودری بر رفتارهای سایش و سختی فولاد ساده کربنی

صفحه 47-55

سید رضا امیرآبادی زاده؛ علی شکوه فر؛ احسان رحیمی بالائی؛ حامد ثابت؛ حسین ابراهیم نژاد خالجیری


20. خصوصیات استاتیکی و دینامیکی بتن حاوی ذرات لاستیک تایر ضایعاتی

صفحه 179-188

علی صدرممتازی؛ رومینا ذرشین زنوش؛ هاشم بابایی


33. بررسی تاثیر افزودن ذرات اکسید کاهش یافته گرافن بر رفتار خزشی اتصالات چسبی

صفحه 281-287

غلامرضا مرامی؛ فرید وکیلی تهامی؛ محمدعلی صائیمی صدیق


34. مطالعه عددی جابجایی ترکیبی و تولید آنتروپی در حفره لوزوی پرشده با نانوسیال آب-مس با جذب/ تولید گرما

صفحه 289-298

سید عبدالله منصوری مهریان؛ محمدرضا صفاریان؛ ظفر نمازیان؛ فرشاد مرادی کشکولی


40. بررسی نسبت ابعادی و غلظت نانوذره بر جریان نانوسیال در لوله با مقاطع مستطیلی

صفحه 347-351

محسن نوریان اردکانی؛ سید امیر عباس علومی؛ محمد حسن زارع میرک آباد