دوره و شماره: دوره 48، شماره 3، پاییز 1397 
10. مطالعة‌ تحلیلی فشار مجاز در شکل‌دهی بیلوز‌های فلزی به‌روش هیدرو‌فرمینگ

صفحه 97-104

حامد دیلمی عضدی؛ عادل آزاد؛ مهدی سلمانی تهرانی؛ زهرا دهقانیان


32. بررسی عددی جریان هوای خروجی واحد بیرونی کولر گازی دو تکه و مطالعه‌ی تأثیر پنجره مشبک بر شدت جریان و فاصله پرتاب هوای خروجی

صفحه 291-300

فرشاد مرادی کشکولی؛ سید عبدالله منصوری مهریان؛ حسین زارع؛ مجید سلطانی؛ محمد حسین حامدی


34. بررسی تاثیر نقص هندسی و تغییر شکل‌های پیش و پس از کمانش بر ارتعاشات آزاد ورق‌ها

صفحه 309-318

حسام مکوندی؛ شاپور مرادی؛ داود پور ویس؛ کورش حیدری شیرازی


38. روش‌های بهینه‌سازی وزن گیربکس اصلی هلیکوپتر آگوستا

صفحه 347-354

فرید وکیلی تهامی؛ اکبر رسولیان؛ ساناز سعادتمند هاشمی