دوره و شماره: دوره 48، شماره 3، آبان 1397 
مطالعة‌ تحلیلی فشار مجاز در شکل‌دهی بیلوز‌های فلزی به‌روش هیدرو‌فرمینگ

صفحه 97-104

حامد دیلمی عضدی؛ عادل آزاد؛ مهدی سلمانی تهرانی؛ زهرا دهقانیان


بررسی عددی جریان هوای خروجی واحد بیرونی کولر گازی دو تکه و مطالعه‌ی تأثیر پنجره مشبک بر شدت جریان و فاصله پرتاب هوای خروجی

صفحه 291-300

فرشاد مرادی کشکولی؛ سید عبدالله منصوری مهریان؛ حسین زارع؛ مجید سلطانی؛ محمد حسین حامدی


روش‌های بهینه‌سازی وزن گیربکس اصلی هلیکوپتر آگوستا

صفحه 347-354

فرید وکیلی تهامی؛ اکبر رسولیان؛ ساناز سعادتمند هاشمی