دوره و شماره: دوره 48، شماره 3، آبان 1397 
مطالعة‌ تحلیلی فشار مجاز در شکل‌دهی بیلوز‌های فلزی به‌روش هیدرو‌فرمینگ

صفحه 97-104

حامد دیلمی عضدی؛ عادل آزاد؛ مهدی سلمانی تهرانی؛ زهرا دهقانیان


روش‌های بهینه‌سازی وزن گیربکس اصلی هلیکوپتر آگوستا

صفحه 347-354

فرید وکیلی تهامی؛ اکبر رسولیان؛ ساناز سعادتمند هاشمی