دوره و شماره: دوره 48، شماره 2، تابستان 1397 
7. مقایسه سه معیار شکست مواد مرکب با استفاده از آزمون بارگذاری بال هواپیما

صفحه 55-64

وحید پورعبدالله قهفرخی؛ فرهاد حاجی ابوطالبی؛ حمید بهشتی؛ حمید ربیعیان نجف آبادی


12. طراحی و تحلیل محفظه آزمون جت آزاد برای تونل‌باد ابرصوتی

صفحه 105-112

مصطفی هادی دولابی؛ سعید قائمی کاشانی؛ مهدی هاشم آبادی؛ عباس طربی


18. بررسی عددی تاثیر تعداد پره‌ها بر عملکرد یک کمپرسور توربوشارژر

صفحه 159-168

محمدحسین شفیعی میم؛ محمد مصطفی غفوریان؛ محمد آدینه بیگی


22. بررسی اثرات کلینیکی و آموزشی ربات های اجتماعی در فرآیند درمان کودکان سرطانی

صفحه 191-200

مینو عالمی؛ علی مقداری؛ اشکان قنبرزاده؛ لیلا جعفری مقدم