دوره و شماره: دوره 48، شماره 2، مرداد 1397 
مقایسه سه معیار شکست مواد مرکب با استفاده از آزمون بارگذاری بال هواپیما

صفحه 55-64

وحید پورعبدالله قهفرخی؛ فرهاد حاجی ابوطالبی؛ حمید بهشتی؛ حمید ربیعیان نجف آبادی


طراحی و تحلیل محفظه آزمون جت آزاد برای تونل‌باد ابرصوتی

صفحه 105-112

مصطفی هادی دولابی؛ سعید قائمی کاشانی؛ مهدی هاشم آبادی؛ عباس طربی


بررسی عددی تاثیر تعداد پره‌ها بر عملکرد یک کمپرسور توربوشارژر

صفحه 159-168

محمدحسین شفیعی میم؛ محمد مصطفی غفوریان؛ محمد آدینه بیگی