دوره و شماره: دوره 46، شماره 4، بهمن 1395 
بررسی عددی بهبود عملکرد پمپ گریز از مرکز روغن با پره‌های جدا کننده

صفحه 9-18

میر بیوک احقاقی؛ محمّدتقی شروانی تبار؛ محمّد وجدی؛ محمّد نمازی زاده


تحلیل تجربی مشخصات اسپری خروجی از یک انژکتور جریان چرخشی

صفحه 69-75

سید مصطفی حسینعلی پور؛ حدیثه کریمایی؛ فتح اله امی


تحلیل مفهومی استحکام شاتون به کمک روش جرم های متمرکز

صفحه 149-158

محمدحسن شجاعی‌فرد؛ حامد سعیدی‌گوگرچین؛ سجاد حسین‌اوغلی


مدل سازی اجزاء محدود سه بعدی پای انسان در حالت ایستادن متعادل

صفحه 229-236

رحمت الله کیانی هرچگانی؛ علی علوی نیا؛ نادر فرهپور؛ نیما جمشیدی


مقاله کوتاه

تحلیل عددی تأثیر شیب بالادست جریان بر کارایی آدیاباتیک خنک‌کاری لایه‌ای

صفحه 293-297

فؤاد جعفریان؛ نیما امانی‌فرد؛ حامد محدث‌دیلمی؛ محمد نقاش‌نژاد