تحلیل تجربی مشخصات اسپری خروجی از یک انژکتور جریان چرخشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله چند نمونه از یک نوع انژکتور جریان چرخشی با چهار ورودی­ مماسی که به روش بایول طراحی و با روش تراشکاری ساخته شده است تست شده است. این انژکتور به صورت جریان چرخشی می­باشد و به سبب افت فشار در محور میانی انژکتور، هوای بیرون به داخل انژکتور مکیده شده و یک حفره هوا در مرکز انژکتور شکل می­گیرد. بنابراین افشانکی یک پایه اما با عملکرد دوفازی می­باشد و از این­رو چتر پاششی به صورت یک مخروط توخالی با لایه نازک ایجاد می­نماید. تست­های عملکردی به منظور تعیین مشخصات عملکردی این انژکتورها و تشخیص انژکتور قابل قبول در آزمایشگاه پیشرانش انجام شده است. مراحل و روش تست­های عملکردی به منظور کنترل کیفیت ساخت انژکتورها به طور کامل بیان گردیده و پارامترهای مهم معرفی شده­اند. نتایج حاصل از تست تجربی با مقادیر در نظر گرفته شده در مرحله طراحی مقایسه شده است. به این ترتیب می­توان انژکتور مناسب از نظر ساخت و نزدیک­ترین به پیش­بینی طراحی را مشخص نمود. از نتایج تست انژکتور انتخاب شده می­توان برای صحه­گذاری نتایج عددی و همچنین انجام تست­های میکروسکوپیک انژکتور استفاده نمود. نتایج این بررسی­ها در مقاله به تفصیل ارائه و بحث گردیده است.

کلیدواژه‌ها