دوره و شماره: دوره 46، شماره 2، تابستان 1395 
2. بررسی تجربی ریزش گردابه درون لایه برشی جدا شده یک پله وارون

صفحه 11-18

غلامحسین پوریوسفی؛ مسعود میرزایی؛ مجید حاجی پور


7. ارائه مدل یک بعدی جدید برای تحلیل عملکرد اجکتور

صفحه 61-71

محسن صادقی؛ سیدمحمد سیدمحمودی؛ رحیم خوشبختی‌سرای


یادداشت پژوهشی

16. تحلیل ارتعاشات پوسته استوانه‌ای کامپوزیتی تقویت‌ شده با ریب محیطی

صفحه 167-172

هادی سلیمی؛ میلاد نورآبادی؛ جعفر اسکندری‌جم