ارزیابی تأثیر افزودن زبری بر عملکرد قطره گیرهای صفحه‌ای موجی به روش آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)، تهران، ایران

2 استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)، تهران، ایران

چکیده

قطره­گیرهای صفحه­ای موجی از بهینه­ترین تجهیزات صنعتی برای جداسازی قطرات موجود در جریان­های دوفاز می­باشند. در این پژوهش تجربی، آزمایش‌هایی جهت اندازه­گیری میزان افت فشار و راندمان جداسازی قطره­گیرهای زیگزاگی و همچنین با هدف بهینه­سازی عملکرد این تجهیز در نظر گرفته شده است. جریان هوای عبوری توسط یک فن مکشی در انتهای کانال در سرعت­های 1 تا 4 متر بر ثانیه ایجاد شده است. قطرات نیز توسط نازل­های مه پاش در اندازه­های 10، 15 و 20 میکرون تحت فشار به درون جریان هوا تزریق می­شوند. راندمان قطره­گیری با اندازه­گیری دبی جرمی خروجی از نازل­ها و دبی جرمی آب جمع‌آوری‌شده توسط قطره­گیر و میزان آب تبخیر شده در کانال به‌وسیله اندازه­گیری میزان رطوبت و دما در ورودی و خروجی محاسبه شده است. اثرات زبری بر روی دیواره­های قطره­گیر بر عملکرد جداسازی قطرات از جریان دوفاز ایجاد شده نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا تمامی آزمایش‌ها برای قطره‌گیر با صفحات صیقلی و سپس برای قطره­گیر با صفحات همراه با زبری صورت گرفته است. نتایج به­دست آمده افزایش راندمان در تمامی سرعت­های اندازه‌گیری شده را بیان می­نماید و البته درصد افزایش راندمان برای سرعت­های پایین­تر میزان بیشتری را تا %20 به خود اختصاص می­دهد. حال آنکه این مقادیر افزایش راندمان در پی افزودن زبری به صفحات، با اندکی افزایش در میزان افت فشار قطره­گیر همراه بوده است.

کلیدواژه‌ها