بررسی عددی جریان آشفته در کسکید دو نمونه توربوماشین گذرصوتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله با استفاده از حلگر توانمند سی­اف­ایکس جریان گذرصوتی عبوری از دو کسکید توربین و کمپرسور، شبیه­سازی شده و الگوی تغییرات مشخصات آشفتگی جریان مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مقاله اثر هندسه پره، برهمکنش موج-لایه مرزی و جدایش­های جریان بر الگوی جریان و مشخصات آشفتگی جریان گذرصوتی دو نمونه کسکید توربوماشین بررسی شده­اند. نتایج، بیانگر دقت بالای مدل­ دو معادله­ای کا امگا اس اس تی در مدلسازی آشفتگی جریان­های جدانشده و دارای نواحی جداشده کوچک می­باشد. از سوی دیگر، مقایسه نتایج بدست آمده نشان می­دهد که فرآیند تولید انرژی آشفتگی بیشتر از وقوع موج و برهمکنش آن با لایه مرزی و در صورت عدم وجود موج، از نواحی بیشینه ماخ تأثیر می­پذیرد، در حالیکه فرآیند اتلاف بیشتر متأثر از نواحی جدایش و گردابه‌های جداشده متناظر نزدیک به سطح پره می­باشد.  

کلیدواژه‌ها