مقایسه مدل های غیرخطی در پیش بینی آسیب پیوسته در آلومینیوم در شرایط بارگذاری مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مهندسی مکانیک، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، مهندسی هوافضا، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اینکه آلومینیوم 5083 یکی از پرکاربردترین مواد در سازه موشک، حامل و کاوشگر­های فضایی است. در این مقاله، فرآیند آسیب پیوسته در آلومینیوم 5083 بر اساس مدل‏های غیر خطی بنورا و لیمیتر بررسی شده است. آزمون عملی بر روی چهار مدل قطعه با شرایط بارگذاری مختلف انجام شده و اثر بارگذاری سیکلی، تنش سه بعدی و دما بر روی گسترش آسیب مورد بررسی قرار گرفته است. برای پیش بینی رفتار ماده در مدل­سازی عددی از هردو مدل غیر خطی بنورا و لیمتر استفاده شد. شبیه سازی رفتار ماده در حین شکست در نرم افزار آباکوس به وسیله سابروتین (USDFLD) انجام شده و نتایج  بدست آمده با نتایج آزمایشگاهی مقایسه و صحه گذاری می‏شود. نتایج شبیه­سازی و آزمایش تجربی همخوانی مناسبی با هم دارند و مقایسه آنها نشان می­دهد که این مدل‏های غیرخطی توانایی خوبی در مدل­سازی فرآیند گسیختگی و شکست ماده آلومینیومی در دمای محیط دارند، اما مدل بنورا دارای دقت بهتری برای پیش­بینی رفتار ماده است. بررسی اثر دما نشان می دهد توانایی این مدل‏ها در پیش بینی لحظه شکست در هنگامی که دمای قطعه بالا است، رضایت بخش نیست.

کلیدواژه‌ها