شبیه سازی تأثیر ترس بر فشار و جریان سیستم قلبی-عروقی با مدار معادل لامپ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی، گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

وقتی انسان می­ترسد، یک عملکرد زنجیره‌ای در مغز او شروع می‌شود که شروعش با یک تحریک ترس‌آور است و با آزاد کردن یک سری مواد شیمیایی پایان می­یابد و محصولات این تحریک، افزایش ضربان قلب، تسریع تنفس و انقباض ماهیچه‌ها است که به‌عنوان پاسخ جنگ یا گریز شناخته می­شود. شبیه‌سازی سیستم گردش خون و مقایسه­ی شکل موج فشارخون در حالت ترس و معمولی هدف این تحقیق می‌باشد. در ابتدا تأثیر حالت‌های احساسی بر فاکتورهای مکانیکی و سپس اثر این حالت احساسی بر سیستم قلبی- عروقی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت تأثیر آن در سیستم قلبی-عروقی انسان با استفاده از نرم‌افزار مولتی سیم پیاده‌سازی شده است. درنتیجه‌ی این شبیه‌سازی در مقدار فشارخون دیاستولیک و برونده قلبی افزایش دیده شد و حجم ضربه‌ای قلب کاهش یافت. فشار سیستولیک تقریباً ثابت باقی می‌ماند. در فرکانس ثابت 3 درجه اختلاف فاز بین موج جریان در حالت عادی و ترس و 3 درجه اختلاف فاز بین موج فشار در حالت عادی و ترس مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها