دوره و شماره: دوره 49، شماره 2، تابستان 1398 
2. بررسی تجربی ساختار جریان مادون صوت عمود بر مدل بال و بدنه اگارد-بی

صفحه 11-19

مهدی برومند نسب؛ مجتبی دهقان منشادی؛ امیرحمزه فرج اللهی


4. مدلسازی و تحلیل ترمودینامیکی و اگزرژی یک موتور توربوجت بدون پس سوز

صفحه 31-40

جاماسب پیرکندی؛ مصطفی محمودی؛ محمد رضا حسنی فر؛ محمد امیان


12. طراحی و بهینه سازی سیستمی ماهواره بر اساس شبه مدل

صفحه 101-109

محدثه السادات سادات شیرازی؛ پرویز محمد زاده؛ علی مظفری


29. اثر کرنش های خمشی و غشایی کوپل شده بر تغییر شکل بزرگ پلاستیک ورق های مستطیلی تحت بارگذاری ضربه ای

صفحه 269-278

علی گل باف؛ علی محمودی؛ مجید علی طاولی؛ هاشم بابایی؛ توحید میرزابابای مستوفی


یادداشت پژوهشی

36. شبیه سازی المان محدود فرآیند خمش زدایی شعله ای محور

صفحه 331-335

علی مقدمی؛ سید جلال همتی


پژوهشی کامل

37. شبیه سازی جریان ماسه به وسیله روش هیدرودینامیک ذرات هموار با تراکم‌پذیری جزئی

صفحه 337-346

امیره نوربخش؛ فردین روزبهانی؛ مجید کوهینی تفرشی