دوره و شماره: دوره 49، شماره 4، دی 1398 
دو روش مختلف اندازه‌گیری آسیب نرم برای فولاد ضد زنگ 316L

صفحه 47-54

مسلم بهرامی؛ فرهاد حاجی ابوطالبی؛ ابوالفضل درویزه؛ رضا انصاری خلخالی


بررسی تاثیر فشار تزریق انژکتور مقطع حلقوی و شرایط محفظه‌احتراق بر روی عملکرد موتور دیزل

صفحه 125-134

محمد تقی شروانی تبار؛ رسول اسمعیل نژاد؛ سیداسماعیل رضوی؛ محرم جعفری


بررسی تاثیروجود مواد متخلخل میکرو محفظه احتراق بر راندمان تابشی

صفحه 183-192

حسین فرامرزپور؛ کیومرث مظاهری؛ علیرضا علیپور؛ قادر اولیائی


شبیه سازی اکستروژن پروفیل آلومینیوم با در نظر گرفتن اثر روانکار

صفحه 229-238

سعید محمدزاده خسروشاهی؛ مهسا خرازی؛ داود جلالی وجید