دوره و شماره: دوره 50، شماره 4 - شماره پیاپی 93، بهمن 1399 
شناسایی پارامتر معادلات دینامیک و کنترل مود لغزشی گیمبال دو محوره

صفحه 51-60

10.22034/jmeut.2021.9618

رویا جهان اندیش؛ سید امیر خسروی فرد؛ رامین وطن‌خواه؛ وحید چراغی