دوره و شماره: دوره 50، شماره 4 - شماره پیاپی 93، زمستان 1399 
7. شناسایی پارامتر معادلات دینامیک و کنترل مود لغزشی گیمبال دو محوره

صفحه 51-60

10.22034/jmeut.2021.9618

رویا جهان اندیش؛ سید امیر خسروی فرد؛ رامین وطن‌خواه؛ وحید چراغی


یادداشت پژوهشی

27. بررسی عددی اثر نازل اولیه جریان موازی بر عملکرد اجکتور مافوق صوت یک چرخه تبرید اجکتوری

صفحه 239-243

شعبان علیاری شوره دلی؛ کامران مبینی؛ علی عساکره