دوره و شماره: دوره 50، شماره 2 - شماره پیاپی 91، مرداد 1399 
طراحی و بررسی تجربی نازل افزایش‌دهنده سرعت در مقطع آزمون تونل‌باد سرعت پایین

صفحه 9-15

10.22034/jmeut.2020.9265

امیری‌طیبی مصطفی؛ مسعود میرزائی؛ غلامحسین پوریوسفی؛ علیرضا دوسست محمودی


بررسی پارامترهای موثر بر توزیع تنش در اطراف گشودگی‌های غیردایروی تحت چشمه گرمایی

صفحه 47-56

10.22034/jmeut.2020.9972

محمد جعفری؛ محمد حسین بیاتی چالشتری؛ فاطمه کریمی کناری؛ احمد معتمدنژاد


تاثیر نانوذرات بر بهینه‌سازی چند هدفه مبادله‌کن گرمایی پوسته و لوله

صفحه 217-224

10.22034/jmeut.2020.9978

بابک معصوم پور؛ محمد عطایی زاده؛ احسان نصوحی دهنوی؛ حسن حاج عبداللهی