ارائه یک روش جدید ارزیابی اثرات اصطکاک در فرآیندهای آهنگری بر اساس آزمون فشار قالب باز میله استوانه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک

2 محقق ارشد/ دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 دانشجوی کارشناسی ارشد / مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری‏های ساخت/دانشگاه صنعتی مالک اشتر/تهران/ایران

چکیده

ضریب اصطکاک در سطح تماس قالب و قطعه‌کار یکی از عوامل مهمی است که تأثیر قابل توجهی بر مراحل طراحی یک فرایند آهنگری دارد. تا کنون روش‌های مختلفی توسط محققان برای اندازه‌گیری اصطکاک مورد استفاده قرار گرفته‌اند که همگی دارای مزایا و معایبی می‌باشند. در این مقاله، روش جدیدی به نام فشار قالب باز میله برای اندازه‌گیری اصطکاک معرفی شده و مورد بررسی عددی و تجربی قرار گرفته است. با توجه به اینکه آلیاژهای تیتانیوم از نوع آلیاژهای کارسخت­پذیر هستند و ارزیابی اصطکاک در فرآیندهای شکل­دهی تیتانیوم اهمیت بالایی دارد، لذا در آزمون تجربی، یک نمونه از جنس Ti-6Al-4V مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهند که حساسیت این روش نسبت به میزان ضریب اصطکاک در حد مطلوبی بالا است؛ به طوری که منحنی­های نمودار کالیبراسیون آزمون به خوبی از یکدیگر تفکیک می­شوند. همچنین شکل هندسی قطعه­کار سبب می­شود تا سطح­افزایی بالایی در حین انجام آزمون صورت بگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]          Altan T., Oh S., Gegel H. L., Metal Forming Fundamentals and Applications, American Society for Metals, 1983.
[2]          Schrader T., Shirgaokar M., Altan T., A Critical Evaluation of the Double Cup extrusion Test for Selection of Cold Forging Lubricants, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 189, pp. 36-44, 2007.
[3]          Buchner B., Maderthoner G., Buchmayr B., Characterization of Different Lubricants Concerning the Friction Coefficient in Forging of AA2618, Journal of Materials Processing Technology, vol. 198, pp. 41-47, 2008.
[4]       بیگ محمدی م. ، تحلیل عددی و تجربی اثر روانکار در فرآیند آهنگری دقیق هم­دمای پره تیتانیومی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، 1394.
[5]                 Zhang Q., Felder E., Bruschi S., Evaluation of Friction Condition in Cold Forging by Using T-shape Compression Test, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 209, pp. 5720-5729, 2009.
 
[6]                 Hansen B. G., Bay N., Two New Methods for Testing Lubricants for Cold Forging, J. Mech. Work. Technol., Vol. 13, pp. 189-204, 1986.
 
[7]                 Doege E., Alasti M., Jürgensen Schmidt, An Innovative Procedure for the Numerical Identification of Accurate Friction and Heat Transfer Laws for Precision Forging Processes, Proceedings of the Nimth ISPE International Conference on Concurrent Engineering: Research and Application-Advances in Concurrent Engineering, pp. 199-207, 2002b.
 
[8]                 Groche P., Kappes B., Tribiologie der Massivumformung-Modellprüfstände der Tribology, Tribologie und Schmierung bei der Massivumformung, vol. 13, Expert Verlag, Bermany, pp. 1-14, 2004.
 
[9]                 Nagile G., Saiki H., Marumo L., A Trib-testing Method for High Performance Cold Forging Lubricants, Wear, Vol. 262, pp. 684-692, 2007.
 
[10]              Hodford W. F., Caddell R. M., Metal Forming, Mechanics and Metallurgy, Cambridge University Press, 4th ed., 2011.