دوره و شماره: دوره 47، شماره 2 - شماره پیاپی 79، مرداد 1396 
بررسی تأثیر عنصر آلیاژی تیتانیم بر رفتار خستگی فولاد هادفیلد

صفحه 95-102

مسعود سبزی؛ صادق معینی‌فر؛ ابراهیم نجفی بیرگانی


اصلاح پروفیل چرخدنده مارپیچ به‌منظور کاهش سروصدا

صفحه 139-148

پوریا شیرالی؛ مهرداد پورسینا؛ شیدا محقق


شبیه‌سازی رفتار حرارتی یک گلخانه یک‌طرفه با استفاده از مدل دینامیکی

صفحه 195-201

حسن قاسمی مبتکر؛ یحیی عجب شیرچی؛ سیدفرامرز رنجبر؛ منصور مطلوبی


شبیه سازی تأثیر محرک پلاسما بر حباب جدایش جریان هوا

صفحه 213-221

سعید کاوس فر؛ حسین مهدوی مقدم؛ اسماعیل اسماعیل‌زاده