کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
سنتز بهینه مکانیزم نرم صفحه ای با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

دوره 52، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 347-351

10.22034/jmeut.2021.42966.2796

مهدی مختاری کرچگانی؛ سید مجتبی واردی کولایی


مدلسازی عددی کوره های پخت شیشه سکوریت و بهینه سازی آن براساس الگوریتم ژنتیک

دوره 51، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 453-461

10.22034/jmeut.2022.12366

مهدیس دادستان؛ سید علیرضا مصطفوی؛ حامد صفی خانی


کاربرد الگوریتم ژنتیک در طراحی بهینه بازیاب های گرمایی تابشی

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 341-350

مجتبی هراتیان؛ مجید عمیدپور؛ علی اصغر حمیدی


بهینه سازی چند هدفی نیروگاه زمین گرمایی با مبادله کن گرمایی هم محور

دوره 45، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 69-73

محمد عامری؛ حمید مختاری


بهینه سازی بازتوانی نیروگاه بخار بندرعباس توسط الگوریتم ژنتیک

دوره 44، شماره 3، دی 1393، صفحه 53-62

صادق نیک بخت ناصرآباد؛ کامران مبینی؛ عبدالله مهرپناهی؛ محمدرضا علی گودرز


طراحی و بهینه‌سازی توربین محوری برای نیروگاه‌های آبی کوچک

دوره 43، شماره 2، دی 1392، صفحه 31-40

شهرام درخشان؛ سیدنعمت اله کسائیان


بررسی اثر تغییر ترکیب ضرایب وزنی تابع هدف در بهینه سازی آیرودینامیک کمپرسور محوری

دوره 43، شماره 1، تیر 1392، صفحه 25-32

علی گل نژاد؛ عبدالامیر بک خوشنویس؛ محمد رضائی مقدم