سنتز بهینه مکانیزم نرم صفحه ای با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

مکانیزم­های نرم از طبیعت انعطاف­پذیر خود برای حرکت استفاده کرده و از نظر عملکردی نسبت به مکانیزم­های سنتی دارای مزیت­هایی از جمله دقت بالاتر، طراحی یکپارچه و هزینه ساخت کمتر می­باشند. این مکانیزم­ها دارای کاربردهای فراوانی در زمینه­های مختلف از قبیل حسگرها، گریپرها، سیستم­های میکروالکترومکانیک، ربات­های جراحی و ابزارهای با دقت بالا می­باشند. بهینه­سازی توپولوژی و یا استخراج ساختار بهینه مکانیزم­های نرم صفحه­ای با استفاده از روش رقابت استعماری، موضوع اصلی این پژوهش است. همچنین از روش الگوریتم ژنتیک برای ارزیابی و مقایسه نتایج استفاده شده است. برای تحلیل این مکانیزم­ها که از المان­های تیر تشکیل شده­اند، از روش­ المان­محدود استفاده شده است. نتایج نشان می­دهند روش­های بهینه­سازی به خوبی توانسته­اند مساله سنتز بهینه مکانیزم را حل و نتایج را بین 20 تا 30 درصد نسبت به مقالات مشابه بهبود بخشد. همچنین مقایسه دو الگوریتم مورد استفاده نشان می­دهد که الگوریتم رقابت استعماری توانسته پابه­پای الگوریتم ژنتیک و در برخی معیارهای مقایسه­­ای، بهتر از آن عمل کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • حسن­زاده ر. ، محمدی دانیالی ح. و دردل م.، طراحی مفصل امن منفعل در بازوی ربات با استفاده از مکانیزم چهارمیله‌ای. مجلۀ مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز، د. 51، ش. 4، ص 89-94، 1400.
 • Krishnan G. and Ananthasuresh G.K. Evaluation and design of displacement-amplifying compliant mechanisms for sensor applications. Journal of Mechanical Design, 130, No.10, 2008.
 • Gao Z. and Zhang D., Design, analysis and fabrication of a multidimensional acceleration sensor based on fully decoupled compliant parallel mechanism. Sensors and actuators A: physical, 163, no. 1, pp. 418-427, 2010.
 • Luharuka R. and Hesketh P.J., Design of fully compliant, in-plane rotary, bistable micromechanisms for MEMS applications. Sensors and Actuators A: Physical, Vol.134, no. 1, pp. 231-238, 2007.
 • Kota S., Joo J., Li Z., Rodgers S.M. and Sniegowski J. Design of compliant mechanisms: applications to MEMS. Analog integrated circuits and signal processing, Vol. 29, no. 1-2, pp. 7-15, 2001.
 • Zhang D., Zhang Z., Gao Q., Xu D. and Liu S., Development of a monolithic compliant SPCA-driven micro-gripper. Mechatronics, Vol. 25, pp. 37-43, 2015.
 • Martin T., Gengenbach U., Guth H., Ruther P., Paul O. and Bretthauer G., Silicon linkage with novel compliant mechanism for piezoelectric actuation of an intraocular implant. Sensors and Actuators A: Physical, Vol. 188, pp. 335-341, 2012.
 • Kota S., Lu K.J., Kreiner Z., Trease B., Arenas J. and Geiger J., Design and application of compliant mechanisms for surgical tools. pp. 981-989, 2005.
 • Hetrick J.A. and S. Kota., An energy formulation for parametric size and shape optimization of compliant mechanisms. pp. 229-234, 1999.
 • Howell, L.L., Compliant mechanisms. In 21st century kinematics, pp. 189-216. Springer, London, 2013.
 • Saxena A. and Ananthasuresh G.K., On an optimal property of compliant topologies. Structural and multidisciplinary optimization, Vol. 19, no. 1, pp. 36-49, 2000.
 • Saxena, A., Topology design of large displacement compliant mechanisms with multiple materials and multiple output ports. Structural and Multidisciplinary Optimization, Vol. 30, no. 6, pp. 477-490, 2005.
 • Cao L., Dolovich A.T. and Zhang W.C., Hybrid compliant mechanism design using a mixed mesh of flexure hinge elements and beam elements through topology optimization. Journal of Mechanical Design, Vol. 137, no. 9, 2015.
 • Ling M., Cao J., Jiang Z. and Lin J., A semi-analytical modeling method for the static and dynamic analysis of complex compliant mechanism. Precision Engineering, Vol. 52, pp. 64-72, 2018.
 • Diab N. and Smaili A., An ants-search based method for optimum synthesis of compliant mechanisms under various design criteria. Mechanism and Machine Theory, Vol. 114, pp. 58-97, 2017.
 • Atashpaz-Gargari, Esmaeil, and Caro Lucas. "Imperialist competitive algorithm: an algorithm for optimization inspired by imperialistic competition." In 2007 IEEE congress on evolutionary computation, pp. 4661-4667. Ieee, 2007.