موضوعات = انتقال حرارت
ارزیابی آزمایشگاهی آب شیرین کن خورشیدی پلکانی همراه با نانو مواد تغییر فازدهنده هیبریدی تحت میدان مغناطیسی

دوره 53، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 13-22

10.22034/jmeut.2022.53281.3163

سید سینا ادیبی طوسی؛ حمیدرضا گشایشی؛ ایمان زحمتکش؛ وحید نجاتی


مطالعه تجربی تاثیر نسبت پرشدگی، میدان مغناطیسی و زاویه شیب بر عملکرد حرارتی در یک لوله گرمایی نوسانی سه بعدی

دوره 52، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 153-164

10.22034/jmeut.2022.51884.3115

علیرضا علیزاده جاجرم؛ حمیدرضا گشایشی؛ کاظم بشیرنژاد؛ ایمان زحمتکش


شبیه سازی جریان سیال و انتقال گرمای داخل حفره U شکل چین دار

دوره 52، شماره 3، آبان 1401، صفحه 175-182

10.22034/jmeut.2022.48536.3001

رسول محبی؛ سحر حقیقی خلیل‌آباد؛ مسعود محبی


بهبود عملکرد گرمایی مبادله‌کن‌های زمینی با استفاده از آرایش مارپیچ سه‌گانه

دوره 52، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 113-122

10.22034/jmeut.2021.46894.2941

امیرحمزه فرج الهی؛ محسن رستمی؛ بهراد عسگری


بهبود عملکرد لوله‌ی گرمایی نوسانی تک‌لوپ بسته با تزریق میکروذرات مس

دوره 52، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 329-334

10.22034/jmeut.2022.43692.2819

آزاده میهن دوست؛ مسعود زارع؛ محمد بهشاد شفیعی؛ مرتضی خیاط