موضوعات = شکل دادن فلزات
مطالعه تجربی و شبیه‌سازی فرآیند هیدروفرمینگ قطعه مخروطی با بدست آوردن فشار مناسب سیال

دوره 52، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 99-108

10.22034/jmeut.2021.42908.2799

سید محمد حسین پور؛ حمید گرجی؛ محمد بخشی جویباری


اصلاح فرآیندECAP با استفاده از کانال مارپیچ بیضوی

دوره 51، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 351-360

10.22034/jmeut.2022.11537

سیدعلی زمانی؛ حمید گرجی؛ محمد بخشی جویباری؛ سیدجمال حسینی پور؛ مرتضی حسین زاده


مطالعه شکل پذیری ورق فولادی AISI 304 به کمک مدل M-K و معیار آسیب GTN

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 71-79

10.22034/jmeut.2020.9503

مهدی چلوویان؛ عبدالواحد کمی


شبیه سازی المان محدود فرآیند خمش زدایی شعله ای محور

دوره 49، شماره 2، تیر 1398، صفحه 331-335

علی مقدمی؛ سید جلال همتی


مطالعه تجربی تاثیر اتصال مکانیکی بر میزان جذب انرژی لوله های دو لایه تولید شده توسط فرآیند فلوفرمینگ

دوره 48، شماره 3، آبان 1397، صفحه 355-361

سید مرتضی هادیان؛ حمید باصری؛ محمدجواد میرنیا؛ مجید الیاسی