کلیدواژه‌ها = دینامیک سیالات محاسباتی
تعداد مقالات: 24
1. شبیه‌سازی عددی نشت‌بند گازی خشک یک کمپرسور گریز از مرکز

دوره 51، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 173-181

10.22034/jmeut.2022.11536

زهرا سجادیان؛ محمدرضا صفاریان؛ سیدسعید بحرینیان


3. طراحی و بهینه‌سازی چندهدفه هندسه دهانه ورودی هوا متقارن‌محوری برای دبی جرمی و عدد ماخ طراحی مشخص

دوره 51، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 537-546

10.22034/jmeut.2021.41648.2751

سجاد قاضی زاده؛ مهرداد بزاز زاده؛ محسن آقاسید میرزابزرگ


4. بررسی ضریب انتقال جرم در یک سلول الکتروویننینگ صنعتی در شرایط کاری متفاوت

دوره 51، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 7-16

10.22034/jmeut.2021.10475

سید علی اکبر پوراحمدی بابکی؛ شهرام طالبی


5. مدل سازی و تحلیل عددی عملکرد توربین بادی Vestas-V47 در یک مزرعه بادی نمونه مقیاس کوچک

دوره 51، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 251-255

10.22034/jmeut.2021.10704

جاماسب پیرکندی؛ مهرداد مشهدی؛ مهدی هاشم آبادی


9. بررسی عددی اثر نازل اولیه جریان موازی بر عملکرد اجکتور مافوق صوت یک چرخه تبرید اجکتوری

دوره 50، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 239-243

10.22034/jmeut.2021.9809

شعبان علیاری شوره دلی؛ کامران مبینی؛ علی عساکره


10. طراحی و بررسی عددی جریان پایا و ناپایا ‏حول پروانه باز و بسته در آب آزاد به‌وسیله مدل‌های SRANS و URANS

دوره 50، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 185-194

10.22034/jmeut.2020.10546

سعید کرمی؛ علی ملکی؛ روج الله هادی پورگودرزی؛ ابراهیم علیزاده


11. طراحی و شبیه‌سازی عملکرد دهانه ورودی فراصوت به همراه محفظه احتراق بر اساس نیازمندی‌های موتور رمجت

دوره 50، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 205-214

10.22034/jmeut.2020.10551

محمدحسین محمدی؛ مهرداد بزاززاده؛ محسن آقاسیدمیرزابزرگ


17. مقایسه عددی سیکل های توربین گاز همراه با بازیاب حرارتی و تزریق بخار آب

دوره 48، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 309-318

سید محمدرضا هاشمی؛ قدرت قصابی؛ علی اکبر خالدی


18. بهینه سازی چندهدفی شکل صفحۀ فداشونده در گرم کننده‌های نیروگاه شهر شازند با استفاده از ترکیب CFD و الگوریتم NSGA II

دوره 48، شماره 1، بهار 1397، صفحه 233-239

حامد صفی خانی؛ غلامرضا ابراهیمی زاده؛ حسام الدین مشیدی


19. بررسی عددی تأثیر نسبت فشاری بر پدیده تداخل موج ضربه‌ای و لایه‌مرزی در یک مجرا با سطح مقطع ثابت

دوره 47، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 51-60

مهرداد بزاززاده؛ مجتبی دهقان منشادی؛ محمد کرباسی زاده


24. بررسی عددی و تجربی اثر هندسه چرخ متحرک بر عملکرد پمپ گریز از مرکز هنگام پمپاژ روغن

دوره 42، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 33-43

مجتبی طحانی؛ محمد حسن شجاعی فرد؛ میربیوک احقاقی؛ مهدی بگلری؛ هادی فلاح؛ بهزاد سلیمیان ریزی