نویسنده = اسماعیل لکزیان
بررسی تحلیلی تولید آنتروپی جریان سیال روی صفحه تخت با ضخات متغیر و در حال کشش

دوره 51، شماره 3، آبان 1400، صفحه 261-265

10.22034/jmeut.2021.10582

اسماعیل لکزیان؛ محسن ایزی؛ پریسا کاظمیانی نجف آبادی


مطالعه عددی جریان مغشوش مافوق صوت بین پره های توربین بخار

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 199-203

10.22034/jmeut.2020.9853

اسماعیل لکزیان؛ امیررضا معموری


بررسی عددی پرش هیدرولیکی دایروی در سیال غیرنیوتنی با روش اصلاح شده VOF

دوره 49، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 261-268

اسماعیل لکزیان؛ آیدا استیری؛ علیرضا تیمورتاش؛ مصطفی نیازی


بررسی انتروپی تولیدی در جریان دو فازی حلقوی همراه با پلیمر کاهنده‌ی پسا

دوره 47، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 287-292

اسماعیل لکزیان؛ امیرمحمد مسعودی فر؛ سیدمحمد مشکانی


بررسی تاثیر پارامترهای جریان دوفازی بر تعیین قطر بهینه لوله‌های انتقال باطله جامد- مایع

دوره 47، شماره 3، آذر 1396، صفحه 339-342

اسماعیل لکزیان؛ نجمه دباغ زاده؛ فرهاد رئوف شیبانی


حل تشابهی لایه مرزی غلظت برای جریان های بلازیوس و ساکیادیس با در نظر گرفتن اثرات تابش

دوره 47، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 247-255

اسماعیل لکزیان؛ مهدی کرمی؛ محمد حسن اکبری زاده