نویسنده = اسماعیل لکزیان
تعداد مقالات: 11
2. بررسی تحلیلی تولید آنتروپی جریان سیال روی صفحه تخت با ضخات متغیر و در حال کشش

دوره 51، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 263-267

10.22034/jmeut.2021.10582

اسماعیل لکزیان؛ محسن ایزی؛ پریسا کاظمیانی نجف آبادی


4. مطالعه عددی جریان مغشوش مافوق صوت بین پره های توربین بخار

دوره 50، شماره 1، بهار 1399، صفحه 199-203

10.22034/jmeut.2020.9853

اسماعیل لکزیان؛ امیررضا معموری


6. بررسی عددی پرش هیدرولیکی دایروی در سیال غیرنیوتنی با روش اصلاح شده VOF

دوره 49، شماره 1، بهار 1398، صفحه 261-268

اسماعیل لکزیان؛ آیدا استیری؛ علیرضا تیمورتاش؛ مصطفی نیازی


7. حل تشابهی تولید انتروپی جریان روی یک صفحه متخلخل تحت اعمال شار گرمایی متغیر

دوره 48، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 265-270

اسماعیل لکزیان؛ سجاد کوچکی نیا


9. بررسی انتروپی تولیدی در جریان دو فازی حلقوی همراه با پلیمر کاهنده‌ی پسا

دوره 47، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 287-292

اسماعیل لکزیان؛ امیرمحمد مسعودی فر؛ سیدمحمد مشکانی


10. بررسی تاثیر پارامترهای جریان دوفازی بر تعیین قطر بهینه لوله‌های انتقال باطله جامد- مایع

دوره 47، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 339-342

اسماعیل لکزیان؛ نجمه دباغ زاده؛ فرهاد رئوف شیبانی


11. حل تشابهی لایه مرزی غلظت برای جریان های بلازیوس و ساکیادیس با در نظر گرفتن اثرات تابش

دوره 47، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 247-255

اسماعیل لکزیان؛ مهدی کرمی؛ محمد حسن اکبری زاده