موضوعات = بهینه‌سازی انرژی
بهینه‌سازی اقتصادی شبکه مبادله‌کن گرمایی بر اساس طراحی دقیق تجهیزات با به‌کارگیری الگوریتم وال

دوره 51، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 219-228

10.22034/jmeut.2022.11608

امین فرزین؛ مهرانگیز قاضی؛ امیرفرهنگ ستوده؛ محمد نیکیان


بررسی تجربی اثر قطر لوله بر راندمان مخزن یخ با کاربرد در مراکز داده

دوره 51، شماره 3، آبان 1400، صفحه 99-107

10.22034/jmeut.2021.9611

مرتضی صالح کندزی؛ سید مجتبی موسوی نایینیان


بررسی اثر پارامترهای مختلف بر روی سیستم سرمایش تابشی شبانه

دوره 50، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 179-186

10.22034/jmeut.2020.9657

حامد محمدیان؛ سعید فراهت؛ مصطفی دهقانی


بررسی تاثیر سایبان و عایق گرمایی بر بار سرمایشی ساختمان اداری در سه اقلیم گرم و مرطوب، معتدل و سرد

دوره 48، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 331-335

مرتضی اصغری؛ زهرا پولایی موزیرجی؛ حمید یزدانی


مدلسازی دینامیکی و بهینه سازی فنی اقتصادی یک سردخانه با بکارگیری سیالات کاری مختلف

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 133-141

زهراالسادات حسینی؛ حسن حاج عبدالهی


بهینه سازی چندهدفی شکل صفحۀ فداشونده در گرم کننده‌های نیروگاه شهر شازند با استفاده از ترکیب CFD و الگوریتم NSGA II

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 233-239

حامد صفی خانی؛ غلامرضا ابراهیمی زاده؛ حسام الدین مشیدی