دوره و شماره: دوره 45، شماره 1، بهار 1394 

پژوهشی کامل

1. بررسی کیفی و کمی اثر لانه زنبوری و توری بر بهبود پارامترهای جریان در یک تونل باد زیر صوت

صفحه 1-10

هادی حقوقی؛ مهدی نیلی احمدآبادی؛ مجتبی دهقان منشادی


3. مدل‌سازی تیرساندویچی لاستیکی کاملاً مقید با توجه به خواص ویسکوالاستیک آن

صفحه 23-30

بهنام قبادی‌پور؛ علی رهروی؛ منصور علیزاده؛ آزاده ضیایی‌جزی


یادداشت پژوهشی

6. بررسی عددی و آزمایشگاهی اثرات گرفتگی واقعی بر همودینامیک جریان خون

صفحه 55-60

سینا پاشازانوس؛ روزبه شفقت؛ قدیر اسماعیلی


7. بررسی عملکلرد چرخه روغن نیروگاه سهموی خورشیدی شیراز بخش اول: مدلسازی و مانیتورینگ

صفحه 61-67

مصطفی زمانی‌محی‌آبادی؛ سیدعلی‌اکبر صفوی؛ سیدوحید نقوی؛ سیدمحمدحسام محمدی