دوره و شماره: دوره 45، شماره 1، اردیبهشت 1394 
مدل‌سازی تیرساندویچی لاستیکی کاملاً مقید با توجه به خواص ویسکوالاستیک آن

صفحه 23-30

بهنام قبادی‌پور؛ علی رهروی؛ منصور علیزاده؛ آزاده ضیایی‌جزی


مقاله کوتاه

بررسی عددی و آزمایشگاهی اثرات گرفتگی واقعی بر همودینامیک جریان خون

صفحه 55-60

سینا پاشازانوس؛ روزبه شفقت؛ قدیر اسماعیلی


بررسی عملکلرد چرخه روغن نیروگاه سهموی خورشیدی شیراز بخش اول: مدلسازی و مانیتورینگ

صفحه 61-67

مصطفی زمانی‌محی‌آبادی؛ سیدعلی‌اکبر صفوی؛ سیدوحید نقوی؛ سیدمحمدحسام محمدی