موضوعات = آیرودینامیک
بررسی تجربی ساختار سطح لباس بالدار بر عملکرد آیرودینامیکی

دوره 52، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 321-330

10.22034/jmeut.2023.52199.3127

محسن ناظمیان علا‌ئی؛ محمدصادق ولی‌پور


طراحی هندسی و آیرودینامیکی نازل جهت افزودن لوله بلست

دوره 52، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 213-222

10.22034/jmeut.2022.46492.2923

محمد علی رنجبر؛ علیرضا پور موید


بهینه‌سازی ایرفویل یک پهپاد ارتفاع متوسط با مداومت پروازی طولانی

دوره 52، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 289-297

10.22034/jmeut.2022.47170.2953

میلاد اقبال؛ سجاد قاسملوِی؛ سید حسین ساداتی


مطالعه عددی تاثیر عملگرهای پلاسمایی در کنترل جریان نشتی نوک در یک روتور کمپرسور محوری سرعت پایین

دوره 51، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 377-386

10.22034/jmeut.2022.11580

علی خوش نژاد؛ رضا ابراهیمی؛ غلامحسین پوریوسفی؛ علی‌رضا دوست‌محمودی


شبیه‌سازی عددی سه بعدی بال غشایی با استفاده از روش اندرکنش سیال با سازه (FSI)

دوره 51، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 113-122

10.22034/jmeut.2021.11287

صفیه عبدی نسب؛ اسفندیار اختیاری؛ محمد سفید


بررسی عملکرد آیرودینامیکی ایرفویل ناکا 4412 در شرایط جریان ورودی نوسانی

دوره 51، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 177-186

10.22034/jmeut.2021.10452

محمدعلی قیدی شهران؛ پویان هاشمی طاری؛ محمد مجدم


بررسی تأثیر فشار ورودی ثانویه بر عملکرد یک اجکتور

دوره 51، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 187-196

10.22034/jmeut.2021.10472

پدرام گیلاندوست؛ مرتضی بیاتی؛ ستاره سخاوت


استخراج مشخصه های آئرودینامیکی کشتی هوایی در زوایای حمله بالا

دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 55-63

جاوید حسین پور زاویه جکی؛ علیرضا رودباری