نویسنده = فرامرز آشنای قاسمی
پاسخ دینامیکی پوسته استوانه ای مرکب حاوی سیال تحت ضربه سرعت پایین

دوره 53، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 51-60

10.22034/jmeut.2023.52350.3133

رضا پاک نژاد؛ فرامرز آشنای قاسمی؛ کرامت ملک زاده فرد


تحلیل خواص کششی نانو کامپوزیت هیبریدی پایه رزین اپوکسی/ الیاف شیشه/ نانو ذرات سیلیکا

دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 19-25

محمد صادق باقری؛ فرامرز آشنای قاسمی؛ اسماعیل قاسمی


تحلیل تجربی رفتار فیزیکی/مکانیکی روکش شفاف نانو کامپوزیتی از جنس پلی‌یورتان/ نانو ذرات آلومینا

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 261-269

حسین علی اکبری؛ فرامرز آشنای قاسمی؛ بهرام رمضان زاده


تحلیل تجربی خواص نانوکامپوزیت‌های هیبریدی پلی پروپیلن/ پودر چوب/ گرافن

دوره 47، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 191-199

آرام عثمان نژاد؛ فرامرز آشنای قاسمی؛ اسماعیل قاسمی


تحلیل تجربی رفتار مکانیکی صفحات دوقطبی کامپوزیتی در پیل های سوختی پلیمری

دوره 47، شماره 3، آذر 1396، صفحه 149-158

القار عبدالهی؛ فرامرز آشنای قاسمی؛ رسول عبداله میرزایی


ارتقای خواص مکانیکی نانوکامپوزیت اپوکسی/کولار/گرافن اصلاح‌شده

دوره 47، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 171-178

فاضل فاطمی؛ فرامرز آشنای قاسمی؛ جواد بهشتیان


بررسی تأثیر گرافن بر خواص مکانیکی و بلورینگی کامپوزیتهای پلی پروپیلن/الیاف شیشه کوتاه

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 9-17

فرامرز آشنای قاسمی؛ اسماعیل قاسمی؛ امین قربانی