موضوعات = ماشینکاری
پرداخت نانومتری سطوح لنزهای کروی به وسیله ذرات ساینده شناور در سیال مغناطیسی

دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 279-287

مهرداد وحدتی؛ سیدعادل عاملی کلخوران