موضوعات = مکانیک سیالات محاسباتی
بررسی عددی پدیده کاویتاسیون در سرریز سد آغ چای به روش VOF و نرم‌افزار Flow-3D

دوره 52، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 135-144

10.22034/jmeut.2022.52017.3120

سجاد پیربوداقی؛ قاسم خلیل زاده؛ یوسف حسن زاده


مدل سازی و تحلیل عددی عملکرد توربین بادی Vestas-V47 در یک مزرعه بادی نمونه مقیاس کوچک

دوره 51، شماره 3، آبان 1400، صفحه 249-253

10.22034/jmeut.2021.10704

جاماسب پیرکندی؛ مهرداد مشهدی؛ مهدی هاشم آبادی


مقایسه اندرکنش همسایه وار دو ذره دایروی صلب و تغییر شکل پذیر در جریان برشی

دوره 49، شماره 3، آبان 1398، صفحه 19-28

بهروز افرا؛ محسن نظری؛ محمد حسن کیهانی


بررسی تأثیر نوع و قطر حلزونی بر بازده پمپ معکوس سانتریفیوژ در شرایط عملکردی مختلف

دوره 49، شماره 3، آبان 1398، صفحه 229-238

مجتبی طحانی؛ سلمان صارمیان؛ حسین یوسفی؛ روشنک فهیمی؛ یونس نوراللهی


مطالعه عددی جریان فرا صوت گاز در یک شیپوره رمپ تک انبساطی

دوره 49، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 137-145

مصطفی زاهدزاده؛ فتح الله امی


اصلاح نحوه‌ی تهویه هوای موردنیاز مرغداری‌ها در جهت کاهش مصرف سوخت

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 197-204

نیکی رضازاده؛ مهدی دیمی دشت بیاض؛ احسان کوهی