موضوعات = انرژی نو
پیشنهاد یک سیستم ترکیبی چند هدفه به منظور تبدیل انرژی زمین گرمایی به هیدروژن مایع

دوره 53، شماره 3، آبان 1402، صفحه 131-141

10.22034/jmeut.2023.57150.3286

مهدیه شوندی؛ سعید گودرزوند چگینی؛ سامان فرامرزی؛ مصطفی مافی


اصلاح و بهینه‌سازی چرخه مایع‌ساز هیدروژن مجهز به سیستم تبخیرکنندۀ گاز طبیعی مایع

دوره 52، شماره 3، آبان 1401، صفحه 11-20

10.22034/jmeut.2021.44570.2842

سامان فرامرزی؛ سید مجتبی موسوی نائینیان؛ مصطفی مافی؛ رامین قاسمی اصل


مدل‌سازی عددی لوله گرمایی به منظور استفاده در خنک‌کاری پیل سوختی غشاء پلیمری

دوره 51، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 443-452

10.22034/jmeut.2022.11538

نگار شاکرمی؛ ابراهیم افشاری؛ احسان بنی اسدی؛ سعید اصغری؛ سید علی اطیابی