موضوعات = آیرودینامیک
طراحی و بررسی تجربی نازل افزایش‌دهنده سرعت در مقطع آزمون تونل‌باد سرعت پایین

دوره 50، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 9-15

10.22034/jmeut.2020.9265

امیری‌طیبی مصطفی؛ مسعود میرزائی؛ غلامحسین پوریوسفی؛ علیرضا دوسست محمودی


بررسی تجربی ضریب پسای دو سیلندر دایره ای پشت سرهم با چیدمان متناوب در جریان آشفته

دوره 50، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 83-91

10.22034/jmeut.2020.9987

عبدالامیر بک خوشنویس؛ نعیم عباسقربانی؛ محمد جواد ایزدی یزدی


بررسی تجربی اثرات سربالک منحنی دوباله بر روی ضریب پسای ریز پهپاد

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 233-237

10.22034/jmeut.2020.9854

امیررضا نشاط؛ عبدالامیر بک خوشنویس؛ محمد جواد ایزدی یزدی


تحلیل جریان ناپایا حول یک ایرفویل توربین باد نوسانی توسط کد متن باز OpenFOAM

دوره 49، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 329-338

مهران مصدری؛ شیدوش وکیلی پور؛ مهبد سیدنیا