موضوعات = بیومکانیک
مدل‌سازی الکترومکانیکی تنگی دریچه آئورتی با خواص هایپرالاستیک و ویسکوالاستیک میوکاردیوم

دوره 53، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 155-164

10.22034/jmeut.2023.56507.3274

پژمان نمه شیری؛ اکبر اللهوردی زاده؛ بهنام داداش زاده


شبیه سازی محاسباتی تحریک مکانیکی سلول‌های بنیادی مزانشیمی تحت نیروی کشش چرخه‌ای تک‌محوره

دوره 50، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 219-227

10.22034/jmeut.2021.9555

بهمن وحیدی؛ فاطمه میراخورلی؛ نوشین حقیقی پور؛ پوریا اسماعیلی


شبیه سازی عددی بیورآکتور غشایی بافت مجوف و بررسی پارامترهای مربوط به کشت سلول های حیوانی

دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 289-298

سهراب ولدبیگی؛ فرزان قالیچی؛ رضا یگانی؛ علی اکبری


خواص ویسکوالاستیک گرافت های رگ: مقایسه بین شریان سینه‌ای داخلی و ورید سافنوس کوچک

دوره 48، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 127-131

آرزو خسروی؛ میلاد سلیمی بنی؛ حسین بحرینی زاد


شبیه سازی جامد - سیال رگ مصنوعی آئورت ساخته شده از مواد هدفمند با ضرایب ناهمگنی متفاوت

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 179-185

آرزو خسروی؛ میلاد سلیمی بنی؛ حسین بحرینی زاد