کلیدواژه‌ها = افت فشار
طراحی و بهینه‎سازی مبادله‎کن‎های گرمایی سه‎جریانی لوله‎ای با ساختار درختی با استفاده از نظریه ساختاری

دوره 49، شماره 3، آبان 1398، صفحه 173-182

امیرفرهنگ ستوده؛ حسین نکومرام؛ مهرانگیز قاضی؛ مجید عمیدپور


بررسی نسبت ابعادی و غلظت نانوذره بر جریان نانوسیال در لوله با مقاطع مستطیلی

دوره 48، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 347-351

محسن نوریان اردکانی؛ سید امیر عباس علومی؛ محمد حسن زارع میرک آباد


شبیه سازی و بررسی جریان در فیلتر هوای یک موتور احتراق داخلی SIساخت داخل

دوره 44، شماره 2، آبان 1393، صفحه 59-65

سیداسماعیل رضوی؛ ناصر علی محمدزاده