کلیدواژه‌ها = افت فشار
تعداد مقالات: 8
1. بهبود عملکرد چگالنده هوایی نیروگاهی با کاربرد پره‌های نانوکامپوزیتی در فاصله‌های هوایی مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1400

10.22034/jmeut.2021.46240.2908

محمد نمازی زاده؛ رامین حقیقی خوشخو؛ فاطمه جدا


2. بهبود عملکرد حرارتی یک کانال مستطیلی به کمک آرایش مختلف بافل‌های V شکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1400

10.22034/jmeut.2021.45313.2877

علی احمدی؛ معصومه رحیمی؛ یونس پهم لی


4. طراحی و بهینه‎سازی مبادله‎کن‎های گرمایی سه‎جریانی لوله‎ای با ساختار درختی با استفاده از نظریه ساختاری

دوره 49، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 173-182

امیرفرهنگ ستوده؛ حسین نکومرام؛ مهرانگیز قاضی؛ مجید عمیدپور


5. بررسی نسبت ابعادی و غلظت نانوذره بر جریان نانوسیال در لوله با مقاطع مستطیلی

دوره 48، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 347-351

محسن نوریان اردکانی؛ سید امیر عباس علومی؛ محمد حسن زارع میرک آباد


8. شبیه سازی و بررسی جریان در فیلتر هوای یک موتور احتراق داخلی SIساخت داخل

دوره 44، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 59-65

سیداسماعیل رضوی؛ ناصر علی محمدزاده