کلیدواژه‌ها = ریزساختار
بررسی جامع مطالعاتی رفتار خزشی فرورونده آلیاژهای منیزیم - روی

دوره 51، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 223-228

10.22034/jmeut.2021.9851

نفیسه ملایی؛ سروش پرویزی؛ بهرام نامی؛ سید مهدی میراسماعیلی؛ امیر عابدی


بررسی تجربی شکست در میللنگ موتور دیزل سنگین تعمیر شده با فرآیند جوشکاری

دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 87-93

روح الله سرفراز خباز؛ محمدعلی احترام؛ کشواد پورحسن


تأثیرمتغیرهای دما و زمان پیرسازی نهایی بر خواص مکانیکی و ریزساختار اینکونل 792

دوره 49، شماره 3، آبان 1398، صفحه 319-325

نفیسه ملایی؛ بهرام نامی؛ سروش پرویزی


بررسی اثر کسر وزنی ذرات تقویت کننده بر خواص مکانیکی نانوکامپوزیتAl6061-Al2O3 تولید شده به روش ریخته گری ترکیبی

دوره 49، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 299-308

فرزانه مجیری؛ امیر سیف الدینی؛ مسعود مصلایی پور؛ علیرضا مشرقی