کلیدواژه‌ها = نانوکامپوزیت
تعداد مقالات: 7
1. بهبود عملکرد چگالنده هوایی نیروگاهی با کاربرد پره‌های نانوکامپوزیتی در فاصله‌های هوایی مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1400

10.22034/jmeut.2021.46240.2908

محمد نمازی زاده؛ رامین حقیقی خوشخو؛ فاطمه جدا


2. بررسی تجربی تاثیر نانو گرافن اکسید عامل‌دار بر روی خواص مکانیکی چسب اپوکسی

دوره 51، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 277-286

10.22034/jmeut.2022.11133

جمال دباغ؛ بشیر بهجت خواجه؛ مجتبی یزدانی؛ مصطفی رضایی


4. رفتار سایشی نانوکامپوزیت های زمینه اپوکسی حاوی نانوصفحات گرافن اصلاح سطحی شده

دوره 49، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 47-53

حسام امیربیگی؛ اسماعیل توحیدلو؛ حامد خسروی


5. ارتقای خواص مکانیکی نانوکامپوزیت اپوکسی/کولار/گرافن اصلاح‌شده

دوره 47، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 171-178

فاضل فاطمی؛ فرامرز آشنای قاسمی؛ جواد بهشتیان


6. بررسی تأثیر گرافن بر خواص مکانیکی و بلورینگی کامپوزیتهای پلی پروپیلن/الیاف شیشه کوتاه

دوره 47، شماره 1، بهار 1396، صفحه 9-17

فرامرز آشنای قاسمی؛ اسماعیل قاسمی؛ امین قربانی


7. طراحی بر اساس قابلیت اطمینان برای محور محرک نانوکامپوزیتی خودرو

دوره 47، شماره 1، بهار 1396، صفحه 87-93

ابوالفضل خلخالی؛ سارا نیازعلی‌زاده مقدم