کلیدواژه‌ها = نانوکامپوزیت
بررسی تجربی تاثیر نانو گرافن اکسید عامل‌دار بر روی خواص مکانیکی چسب اپوکسی

دوره 51، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 277-286

10.22034/jmeut.2022.11133

جمال دباغ؛ بشیر بهجت خواجه؛ مجتبی یزدانی؛ مصطفی رضایی


رفتار سایشی نانوکامپوزیت های زمینه اپوکسی حاوی نانوصفحات گرافن اصلاح سطحی شده

دوره 49، شماره 3، آبان 1398، صفحه 47-53

حسام امیربیگی؛ اسماعیل توحیدلو؛ حامد خسروی


ارتقای خواص مکانیکی نانوکامپوزیت اپوکسی/کولار/گرافن اصلاح‌شده

دوره 47، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 171-178

فاضل فاطمی؛ فرامرز آشنای قاسمی؛ جواد بهشتیان


بررسی تأثیر گرافن بر خواص مکانیکی و بلورینگی کامپوزیتهای پلی پروپیلن/الیاف شیشه کوتاه

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 9-17

فرامرز آشنای قاسمی؛ اسماعیل قاسمی؛ امین قربانی


طراحی بر اساس قابلیت اطمینان برای محور محرک نانوکامپوزیتی خودرو

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 87-93

ابوالفضل خلخالی؛ سارا نیازعلی‌زاده مقدم