کلیدواژه‌ها = چقرمگی شکست
بررسی تأثیر فرایند اصطکاکی-اغتشاشی بر رفتار شکست آلومینیوم آلیاژی 6061 تحت بارگذاری برشی خالص

دوره 53، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 147-154

10.22034/jmeut.2023.55286.3232

امیر قصاب زاده چرندابی؛ محمود ابراهیمی؛ ابوذر اسحقی اسکویی؛ محمد زادشکویان


تعیین تجربی چقرمگی شکست جوش محیطی در خطوط لوله انتقال گاز با روش نرمی باربرداری

دوره 48، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 11-18

وحید اصغری؛ نقدعلی چوپانی؛ مهدی حنیفی


بررسی تجربی و عددی استحکام اتصال چسبی با مدل ناحیه چسبناک پی. پی. آر. اصلاح‌شده

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 131-139

محمد حسن شجاعی فرد؛ حامد سعیدی گوگرچین؛ محمدرضا غیبی؛ محمد ارجمندی