بررسی چقرمگی شکست سطح مشترک در اتصالات چسبی بین پایه دندان مصنوعی و سیمان‌های دندانپزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی مکانیک

2 دانشیار، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده

در این پژوهش سعی شده، چقرمگی شکست سطح مشترک اتصالات چسبی مورد استفاده در دندانپزشکی را با استفاده از مکانیک شکست به دست آورد. تولید سیمان­های مختلف در زمینه دندانپزشکی، باعث تلاش محققان برای به دست آوردن خصوصیات مختلف این سیمان­ها شده است. در این مقاله با استفاده از نتایج روش المان محدود، ضرایب تصحیح برای ضرایب شدت تنش برای نمونه آرکان اصلاح شده به دست آورده شده است. با استفاده از ضرایب تصحیح و نیروی بحرانی به دست آمده از نتایج آزمایشگاهی در زوایای 0، 45 و 90 درجه، می­توان چقرمگی بحرانی شکست سطح مشترک را برای اتصالات چسبی که سیمان گلاس آینومر اصلاح شده Xeno cem-plus(XCP) و سیمان کامپوزیت رزین Master-dent به عنوان چسب و پودر اس­آر تریپلکس سرد به عنوان جسم چسبیده شده به دست آورد. نتایج این آزمایش­ها نشان می­دهند که اتصالات چسبی که سیمان گلاس آینومر اصلاح شده XCP استفاده شده مقاومت بیشتری از خود نسبت به سیمان کامپوزیت رزین Master-dent نشان داده است. چقرمگی شکست سطح مشترک برای ترک به طول  mm15، در نمونه سیمان کامپوزیت رزین در مد کششی خالص با انجام آزمایش برابر  9/126975 =  و در مد برشی خالص   4/305929 =   به دست آمد.. این مقادیر برای سیمان گلاس آینومر به ترتیب  7/440070 =   و  7/382095 =   می­باشد.

کلیدواژه‌ها