دوره و شماره: دوره 44، شماره 2، آبان 1393 
طراحی بهینه‌ی یک مبادله‌کن فشرده‌ی گرما جهت بازیابی حرارت با الگوریتم زنبور عسل

صفحه 29-37

فرشاد مرادی کشکولی؛ عبدالله منصوری مهریان؛ افشین قنبر‏زاده؛ سیدسعید بحرینیان


تعیین زاویه پاشش سوخت بهینه برای یک موتور اشتعال جرقه‌ای پاشش مستقیم(GDI) با شبیه‌سازی عددی

صفحه 39-50

علی میرمحمدی؛ شعبان علیاری شوره دلی؛ سیدعبداله موسوی؛ هادی بنایی‌بروجنی


مقاله کوتاه

بررسی تجربی تأثیر باد کرونا و محرک پلاسمایی DBD بر رفتار لایه مرزی در حالت استفاده از جریان مستقیم

صفحه 53-58

غلامرضا تطهیری؛ اسماعیل اسماعیل زاده؛ غلامحسین پوریوسفی؛ علیرضا دوست محمودی