مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز (JMEUT) - مقالات آماده انتشار