دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

مدلسازی تحلیلی ارتعاشات عرضی خطی و غیرخطی صفحه کامپوزیتی الیاف شیشه‌ای زمینه اپوکسی تقویت شده با نانوذرات کربنی با شرایط یک سرگیردار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

10.22034/jmeut.2023.53426.3169

زهرا قهرمانیان؛ علیرضا شوشتری؛ محمد رفیعی


بررسی فنی و اقتصادی سیستم های ذخیره سازی انرژی الکتریکی بوسیله هوای فشرده به منظور مدیریت مصرف در اوج بار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

10.22034/jmeut.2023.51658.3116

امین امیری دلوئی؛ حسن سجادی؛ هومن نعیمی؛ اسماعیل حسین پور؛ علیرضا صبوری


تولید پوشش فوق آب‌گریز کامپوزیتی نیکل-نانولوله‌های کربنی: مقایسه تاثیر روش آب‌گریز کردن بر خواص پوشش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

10.22034/jmeut.2023.52977.3153

حسنعلی رسولی؛ علی اسمعیلی


تحلیل ترمودینامیکی و اقتصادی یک پیکربندی‌ نوین مایع‌سازی هیدروژن بر مبنای انرژی زمین‌گرمایی دما پایین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

10.22034/jmeut.2023.54009.3197

شهرام خداپرست؛ وحید زارع؛ فرزاد محمدخانی