دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

مدلسازی دینامیک غیرخطی و تحلیل ارتعاشات تنسگریتی منشوری با مقطع مربعی با لحاظ سفتی گرانشی: مطالعه مقایسه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

10.22034/jmeut.2023.55769.3249

میلاد عظیمی؛ مرتضی جهان


پیشنهاد یک سیستم ترکیبی چند هدفه به منظور تبدیل انرژی زمین گرمایی به هیدروژن مایع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1402

10.22034/jmeut.2023.57150.3286

مهدیه شوندی؛ سعید گودرزوند چگینی؛ سامان فرامرزی؛ مصطفی مافی


جوشکاری فراصوتی کامپوزیتهای گرماسخت تقویت شده با پارچه بافته شده شیشه‌ای درحضور نانو ذرات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1402

10.22034/jmeut.2023.55407.3238

سهیل میرزااحمدی؛ داود اکبری؛ ایرج احدزاده؛ سید ابوالفضل حسینی یزدی


کنترل کننده پسگام مدلغزشی برای کنترل فعال ناپایداری موج فشاری در کمپرسورهای سانتریفوژ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402

10.22034/jmeut.2023.55537.3244

عادل اکبری مجد؛ حسام عباسی؛ کامران صباحی


بررسی اثر پارامترهای هندسی و سیال عامل بر رفتار انبساطی بسترهای سیالی مایع-جامد سیال غیرنیوتنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1402

10.22034/jmeut.2023.39377.3206

احسان مهرابی گوهری؛ محمد سفید؛ علیرضا ملوزه


طراحی ورودی هوای سامانه خنک‌کاری یک خودروی کار به کمک کوپل نرم‌افزارهای یک‌بعدی و سه‌بعدی دینامیک سیالات محاسباتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402

10.22034/jmeut.2023.56136.3263

محمدپارسا دولت یار؛ علی قاسمیان مقدم؛ احمد محمودی کهن؛ هاجر بابایی نژاد؛ علیرضا محمدی


تحلیل تجربی و عددی رشد آسیب نرم و تغییرفاز مارتنزیت در دمای محیط برای فولادهای ضد زنگ 304، 316 و 321

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402

10.22034/jmeut.2023.56517.3275

سید مهدی گنجیانی؛ رضا برخورداری


مطالعه‌ی تجربی فاز دوم نانوجابه‌جایی سه بعدی با استفاده از مدل‌های دقیق اصطکاکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402

10.22034/jmeut.2023.54152.3204

معین طاهری؛ زهره مرادی


تعیین زاویه بهینه برای گردآور‌های خورشیدی صفحه تخت و صفحات فتوولتایی در استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402

10.22034/jmeut.2023.57501.3294

روح اله فرهادی؛ مرتضی تاکی؛ مجید رهنما