دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقاله پژوهشی

پیاده سازی سیستم کنترل موقعیت بر روی یک دست ربات 5 انگشتی به منظور تقلید و گرفتن پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1403

10.22034/jmeut.2024.57924.3306

حمیدرضا حیدری؛ طیبه قهری صارمی؛ طاهره قهری صارمی


آنالیز حساسیت پارامترهای موثر بر عملکرد چرخه رانکین آلی با منبع انرژی خورشیدی و زمین گرمایی به روش تاگوچی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1403

10.22034/jmeut.2024.60069.3367

محسن نادری؛ محمد وجدی؛ فرهاد صادق مغانلو


بهبود طرح منیفلد هوای موتور چهار سیلندر دیزلی تنفس طبیعی با استفاده از کوپل نرم‌افزارهای Fluent‌ و GT-Suite

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1403

10.22034/jmeut.2024.60009.3364

حسین اسلامی؛ صمد جعفرمدار؛ نادر پورمحمود حصار