موضوعات = تحلیل آلاستیک و ترموالاستیک تیر، ورق و پوسته از جنس کاموپوزیت
تحلیل ارتعاشات آزاد صفحات مشبک هدفمند FGM در محیط‌های حرارتی

دوره 50، شماره 3، آبان 1399، صفحه 249-258

10.22034/jmeut.2020.9234

اسماعیل میکائیلی؛ محسن حیدری بنی؛ جعفر اسکندری جم