کلیدواژه‌ها = کنترل فعال
مطالعه عددی تاثیر عملگرهای پلاسمایی در کنترل جریان نشتی نوک در یک روتور کمپرسور محوری سرعت پایین

دوره 51، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 377-386

10.22034/jmeut.2022.11580

علی خوش نژاد؛ رضا ابراهیمی؛ غلامحسین پوریوسفی؛ علی‌رضا دوست‌محمودی


مطالعه تجربی کنترل ریزش گردابه به وسیله عملگرهای پلاسمایی

دوره 42، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 45-54

عبدالله شادآرام؛ مسعود میرزایی؛ سیدآرش سیدشمس طالقانی