مطالعه تجربی کنترل ریزش گردابه به وسیله عملگرهای پلاسمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

2 دانشیار، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

3 استادیار، پژوهشگاه هوافضا ، تهران

کلیدواژه‌ها