کلیدواژه‌ها = شبیه سازی عددی
اعتبار سنجی روش‌های پیش بینی مشخصه‌های عملکردی کمپرسور محوری در محدوده واماندگی

دوره 50، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 197-205

10.22034/jmeut.2020.9695

مصطفی محمودی؛ مهدی جهرمی؛ علیرضا کیالی؛ علی امینایی


بررسی تاثیر تعداد پره ها بر روی عملکرد پمپ گریز از مرکز

دوره 48، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 39-46

میر بیوک احقاقی؛ کیهان کوزه گر غیاثی؛ محمد وجدی


بررسی تاثیر ضریب جذب خورشیدی دیواره بیرونی ساختمان مسکونی بر کاهش مصرف انرژی

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 1-7

امیر ابراهیمی مقدم؛ سید مجید هاشمیان؛ امین ابراهیمی مقدم


شبیه سازی عددی برخورد قطعات خودرو پراید به مانع با استفاده از معیار آسیب نرم جانسون-کوک

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 115-121

فرهاد حاجی ابوطالبی؛ داود دفاعی اصفهانی


شبیه سازی عددی میدان جریان، ریزگردها و بررسی اثر تغییر معماری ساختمان بر توزیع آنها

دوره 47، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 303-312

محمدکاظم مویدی؛ احسان جباری؛ محمدمهدی هاشمی‌پرپنچی